Arbeidsmigranten geen oplossing voor personeelstekorten

234
Arbeidsmigranten
⏰ Leestijd: 2 minuten

De arbeidsinspectie en de adviescommissie voor vreemdelingenzaken waarschuwen werkgevers dat buitenlandse werknemers niet de oplossing zijn voor de krapte op de arbeidsmarkt. De arbeidsmigranten zouden de personeelstekorten kunnen opvullen, maar het gebrek aan woonruimte maakt dit onmogelijk.

MKB Nederland en VNO-NCW noemen de personeelstekorten in Nederland een acuut probleem. De roep naar buitenlandse werknemers klinkt dan ook als maar luider.

“In vrijwel alle sectoren is nu sprake van tekorten”, stellen de werkgeversverenigingen in een discussiestuk dat aan de Tweede Kamer is gestuurd. “De verwachting is dat de beschikbare beroepsbevolking de komende decennia niet of nauwelijks groeit, terwijl de vraag naar personeel flink zal groeien.”

Oplossing voor personeelsproblemen

Werkgeversverenigingen bekijken daarom nadrukkelijk naar het buitenland om hun personeelsproblemen op te lossen. Zowel van binnen de Europese Unie als van buiten zal meer personeel nodig zijn om aan de vraag te voldoen.

Voor MKB Nederland en VNO-NCW staat daarbij voorop dat ‘arbeidsmigranten hier graag moeten willen werken en daarom goed worden gehuisvest en toegang hebben tot voorzieningen als zorg’.

Positie arbeidsmigranten verbeteren

Onlangs werden in panden vlak over de grens met Nijmegen misstanden aangetroffen bij de huisvesting van Roemeense arbeiders die in dienst zijn bij een Nederlands uitzendbureau. Eerder bleek al dat toegang tot zorg ook niet vanzelfsprekend is voor arbeidsmigranten.

Twee jaar geleden werd opmerkelijk genoeg nog door een adviescommissie een reeks aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zij moesten geen tweederangsburgers meer zijn.

Maar het uitvoeren van de aanbevelingen kost tijd, waarschuwde het kabinet eind vorig jaar al.

Weerbarstige problematiek

“De verbetering van de positie van arbeidsmigranten is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. De problematiek is weerbarstig, verbetering van de situatie is urgent, het aanpassen van wetten en systemen vergt een lange adem en langdurige samenwerking tussen rijk, gemeenten, provincies en sociale partners is en blijft noodzakelijk.”

Voor de arbeidsinspectie en de adviescommissie voor vreemdelingenzaken reden te meer om te pleiten voor een pas op de plaats.

Streep door extra arbeidsmigranten

Nieuwe arbeidsmigranten ‘hebben onder meer recht op een gezinsleven en ook huisvesting nodig’, constateert de adviescommissie in aanloop naar het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over arbeidsmigratiebeleid.

“De keuze voor meer migratie levert in toenemende mate miserabele woonsituaties op”, stelt de arbeidsinspectie in het jaarverslag over 2021. Zolang fatsoenlijke huisvesting niet gegarandeerd kan worden, is het niet verantwoord om nog meer buitenlandse werknemers naar Nederland te halen.