Meer werkenden naast vaste baan als zzp’er aan de slag

194
zzp'er
⏰ Leestijd: 2 minuten

Steeds meer werknemers die in loondienst zijn, zijn daarnaast eveneens actief op de arbeidsmarkt als zzp’er. Ook zijn er mensen die het zzp’en en werken in loondienst afwisselen. Kortom: arbeidsrelaties worden steeds meer fluïde. Een van de belangrijkste redenen om meerdere dingen te combineren is de afwisseling. Maar ook de financiën spelen bij meer mensen een rol, bijvoorbeeld omdat de sprong naar het volledig ondernemen nog net te groot is.

Krappe arbeidsmarkt

De krappe arbeidsmarkt leidt ertoe dat de positie van werknemers zeer goed is. “Werknemers hebben meer keuze en dus ook meer onderhandelingsmacht”, zegt Mario Bersem, sectoreconoom bij ABN Amro. “Zij kunnen hun werk daardoor met meer autonomie en variatie invullen.” Vandaag gedetacheerd, morgen in vaste dienst en overmorgen werk aannemen als zzp’er. En in sommige gevallen dus werknemer en zzp’er tegelijk.

Ook het zelfstandig ondernemerschap is aantrekkelijker in een krappe arbeidsmarkt. Startende zzp’ers hebben momenteel relatief veel kans om opdrachten binnen te halen en lopen weinig risico als succes uitblijft; ze vinden in dat geval gemakkelijk weer een vaste baan.

Autonomie en variatie

Onderzoek van TNO laat zien dat 6,3 procent van werknemers in vaste dienst ook werkzaam is als zelfstandige; het gaat om bijna 340 duizend werknemer-zzp’ers en hun aantal is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met de toetreding van Generatie Z tot de arbeidsmarkt in de komende tien jaar lijkt de roep om autonomie en variatie alleen maar sterker te worden en zal deze ontwikkeling doorzetten, verwacht ABN AMRO.

Werkgevers gedwongen flexibel

Voor werkgevers op zoek naar personeel geldt dat zij geen andere keus hebben dan flexibel te zijn. Voor hen is het vooral belangrijk dat zij op het juiste moment de beschikking krijgen over mensen met de vereiste competenties. Soms lukt dit door iemand in dienst te nemen, soms lukt dit door een uitzendkracht of gedetacheerde ‘in te lenen’, en soms is er een geschikte zzp’er beschikbaar die een overeenkomst van opdracht wil aangaan.