Privacyverklaring & Verwerkersovereenkomst

Privacyverklaring (A.V.G.)

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Download privacyverklaring

Verwerkersovereenkomst

Partijen:

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Keijzer & Vergeer B.V., hierna te noemen: “Verwerker”, “Wij” of “Onze” als verwerker uitvoert voor haar opdrachtgever, hierna te noemen: “Verantwoordelijke”, “U” of “Uw” als verwerkingsverantwoordelijke.

Hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”, “We” of “Wij Gezamenlijk.”

 Overwegingen:

  1. De partijen zijn een (diensten) overeenkomst aangegaan. Wij Verwerken daarbij de Persoonsgegevens die vermeld staan in de Bijlage die bij deze Overeenkomst hoort.
  2. Wij zijn – vanwege het uitvoeren van deze Onderliggende opdracht én met betrekking tot de Persoonsgegevens die Wij hierbij zullen Verwerken – aan te merken als “Verwerker” en U als “Verantwoordelijke”. In deze Overeenkomst leggen We onze wederzijdse rechten en verplichtingen vast.

Download Verwerkersovereenkomst