Pas op voor extra werkgeversheffing bij ontslag

804
Lekkerkerker en Keijzer administratie financieel advies
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Als u een oudere werknemers ontslaat, is het oppassen geblazen. Het kan dan namelijk zo zijn dat u als werkgever over de ontslaguitkering of eventuele uitkeringen na ontslag een extra werkgeversheffing verschuldigd bent van maar liefst 52%. Dat overkwam ook een provincie.

52% werkgeversheffing

De provincie was van mening dat het voor de noodzakelijke formatiereductie nodig was werknemers van 57 jaar of ouder een uitstroomregeling aan te bieden. Die regeling gold dus uitsluitend voor oudere werknemers en de uitkering was qua omvang ook hoog genoeg. Daarom oordeelde de Hoge Raad dat de regeling kwalificeerde als een pseudo-VUT-regeling. Over dergelijke uitkeringen is 52% eindheffing (werkgeversheffing) verschuldigd. Het doel en de intentie om een dergelijke regeling te treffen doet volgens de Hoge Raad niet ter zake. Een dure aangelegenheid dus.

Reden van ontslag

Overigens is de reden van het ontslag wel van belang. Is die bijvoorbeeld gelegen in disfunctioneren van de werknemer, dan komt de eindheffing niet in beeld. Het is dus zaak bij ontslagrondes en reorganisaties de regels rond de eindheffing in het achterhoofd te houden.
Bron: BDO