Vraag: “Hoe kan ik als ZZP-er toch een goed pensioen opbouwen?”

1011
⏰ Leestijd: 2 minuten

Vraag: “Ik ben ZZP-er en ik wil graag zorgen dat ik aan het eind van de rit toch een aardig pensioen heb. Hoe zorg ik ervoor dat ik een goed appeltje voor de dorst heb?”

Arno Vergeer: “Allereerst is het belangrijk om niet te lang te wachten met het opbouwen van aanvullend pensioen. Natuurlijk zijn we geneigd om te denken dat het nog heel lang duurt voor het eenmaal zover is, maar de tijd gaat echt sneller dan u denkt en daarom is het verstandig om zo vroeg mogelijk maatregelen te nemen voor uw pensioen.”

pensioen

“Over de mogelijkheden om als ZZP-er pensioen op te bouwen bestaan nog veel onduidelijkheden en misvattingen. Ik zal uiteen zetten wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat u straks een goed pensioen hebt”

De eerste pensioenpijler

Arno: “Iedere werkende in Nederland draagt gedurende zijn of haar arbeidsjaren een gedeelte van het inkomen af aan AOW-premie, ook ZZP-ers. Voor ieder arbeidsjaar wordt twee procent aan AOW-pensioen opgebouwd. Na vijftig jaar is er dan een volledig AOW-recht opgebouwd. Dit noemen we vaak de eerste pensioen pijler. De eerste pijler is dus een wettelijk pensioen vanuit de overheid, voor iedereen. Dit is verplicht en u kunt niet ervoor kiezen om hiervan af te zien of een andere vorm van pensioenopbouw te kiezen.”

 Aanvullend pensioen

“Veel medewerkers in loondienst sparen bij hun werkgever verplicht via een pensioenfonds voor een aanvullend pensioen. Het aanvullend pensioen wordt de tweede pensioenpijler genoemd. Dit ligt bij ZZP-ers anders. ZZP-ers kunnen voor een aanvullend pensioen sparen door middel van vrijwillige- en individuele pensioenvoorzieningen. Een eerste optie is gebruik te maken van de Fiscale Oudedagsreserve, de FOR, waarbij in 2018 maximaal 9,44 procent van de winst tot een maximum van 8.775 euro belastingvrij gereserveerd mag worden als pensioenvoorziening.”

“Daarnaast kunt u in de tweede pijler ook nog pensioen opbouwen door middel van lijfrente. Hiervoor kunt u periodiek een bedrag inleggen, maar u kunt ook voor een eenmalige koopsom kiezen. Het bedrag wordt als lijfrente opzijgezet bij een verzekeraar, beleggingsinstelling of op een geblokkeerde bankrekening. Zodra u met pensioen gaat kunt u de lijfrente aankopen voor een periodieke uitkering per jaar of per maand.”

 Opbouw eigen vermogen

“Als ZZP-er is er ook nog een alternatief voor sparen: de opbouw van eigen vermogen. Dit eigen vermogen omvat alles wat u aan bezittingen hebt op moment dat u met pensioen gaat. Hieronder vallen aandelen, een eigen huis dat geheel of gedeeltelijk hypotheekvrij is en investeringen. Informeer uzelf goed welke zaken waardevast zijn, of in waarde kunnen stijgen.”

Meer weten? Neem dan snel contact met ons op via 0348 – 407 238 of per mail info@lenkzeg.nl.