Hoe doen de Nederlandse pensioenfondsen het momenteel?

1334
⏰ Leestijd: < 1 minuut

De dekkingsgraden van de 5 grote pensioenfondsen zijn in het tweede kwartaal licht gestegen. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun toekomstige betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Fondsen worden als gezond beschouwd wanneer ze een minimale dekkingsgraad van circa 105% hebben.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), ruim 2 miljoen deelnemers, zag de dekkingsgraad met 1% stijgen naar 110%. De dekkingsgraad van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) staat op 105,2%, een lichte toename van 0,3%. In het tweede kwartaal is de dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBouw) toegenomen met 2,2% naar 116,4%. De dekkingsgraad van het Pensioenfonds van de Metalelektro (PME), met 630.000 deelnemers, is licht gestegen met 0,2% naar 105,2%.