Werkkostenregeling verplicht in 2015

1142
⏰ Leestijd: 2 minuten

De werkkostenregeling (WKR) zet het regime van vrije vergoeding en verstrekkingen die aan werknemers kunnen worden gegeven helemaal op zijn kop. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling. In 2015 zal alleen nog de werkkostenregeling gaan gelden. De regeling kan zowel fiancieel voordeel als nadeel opleveren. Begin dus op tijd met de voorbereidingen zodat u de juiste keuzes kunt maken!

Wat is de WKR?

Onder de werkkostenregeling valt alles wat de werkgever aan de werknemer vergoedt of verstrekt aan ‘loon’. Hier vallen maar een paar categorieën niet onder: de intermediaire kosten, kosten die gericht zijn vrijgesteld en bijzondere verstrekkingen, zoals een fruitmand of een rouwkrans. Al het andere dat de werkgever aan de werknemer betaaltis dus wel loon. Sommige zaken hiervan worden afzonderlijk belast, zoals boetes, een woning en de auto van de zaak. Alle resterende vergoedingen en verstrekkingen zijn onbelast zolang ze gezamenlijk het forfaitaire bedrag van 1,5% (vanaf 2015 waarschijnlijk 1,2%) van de totale loonsom van de werkgever niet overschrijden. Daarboven is de werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd. Werkgever en werknemers kunnen er ook voor kiezen de ‘normale’ loonheffing af te dragen. Afhankelijk van de hoogte van de loonsom van de werknemer kan dit voordeliger zijn doordat mogelijk een lager tarief van toepassing is. Die keuze kan ook per beloningsbestanddeel of per (groep) werknemer(s) worden gemaakt. Die keuzes beïnvloeden de hoogte van de werkgeverslasten. Voor sommige vergoedingen en verstrekkingen die binnen de forfaitaire regeling van 1,5% vallen, geldt dat zij niet op hun werkelijke waarde maar op een lagere waarde of soms zelf op nihil worden gewaardeerd.

Meer wijzigingen

Vanaf 2015 zal nog een aantal zaken wijzigen. Zo wordt het bijvoorbeeld weer mogelijk onbelast een iPad te verstrekken. En de vrijstelling voor een mobiele telefoon wordt ook geregeld voor vergoedingen. Overige aanpassingen zijn:

Voor gereedschappen, computersmobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur gaat het noodzakelijkheidscriterium gelden. De werknemer moet de apparatuur en dergelijke wel nodig hebben en gebruiken voor zijn werk.

  • De oude belastingvrije regeling voor korting op producten uit het eigen bedrijf wordt weer ingevoerd onder de WKR.
  • Een aantal werkplekgerelateerde zaken die nu alleen belastingvrij zijn als ze ter beschikking worden gesteld, worden ook (weer) belastingvrij als ze worden vergoed of verstrekt (bijvoorbeeld werkkleding en arbogerelateerde zaken).
  • De vrije/forfaitaire ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%.
  • Met ingang van 2015 hoeft er pas na het kalenderjaar een afrekening plaats te vinden bij overschrijding van de vrije ruimte.
  • Er komt een regeling voor de toepassing van de WKR binnen concernverband.

Op tijd van start

U heeft dit jaar nog de keuze om te vergoeden op basis van de huidige wettelijke regels of op basis van de nieuwe werkkostenregeling. Bent u nog niet begonnen met de voorbereidingen voor de invoering van de WKR? Dan wordt het misschien lastig de juiste keuzes te maken. In eerste instantie bent u wellicht geneigd te kiezen voor het toepassen van de huidige wettelijke regels. Maar het kan zijn dat de nieuwe werkkostenregeling in uw situatie voor u en uw werknemers financieel voordeliger uitpakt. Laat u dus goed informeren!

Neem contact met ons op voor een goed advies.