Hoe zit het met de vakantiedagen van mijn werknemers?

1338
facturen tips vakantiedagen
⏰ Leestijd: 2 minuten

“Het is belangrijk om als je werknemer vakantiedagen opneemt, eerst de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Iedere werknemer heeft jaarlijks recht op viermaal het wekelijkse aantal werkuren aan vakantie. Dus als een werknemer 30 uur per week werkt, heeft hij recht op 30 x 4 = 120 vakantie-uren. Dat zijn de wettelijke uren. Daarbovenop komen soms nog extra vakantiedagen op basis van de cao, de bedrijfsregeling of op basis van een arbeidsovereenkomst. Dat zijn de bovenwettelijke uren.”

“Sinds 1 januari 2012 vervallen die wettelijke uren een half jaar na het kalenderjaar waarin de werknemer ze heeft opgebouwd. Had je werknemer nog wettelijke vakantie-uren over van 2016, dan zijn die officieel op 1 juli 2017 vervallen. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn nog steeds vijf jaar geldig.”

Wettelijke dagen eerst opnemen

“Belangrijk is dus om eerst die wettelijke uren op te maken. Let ook op dat werknemers niet voor nare verrassingen komen te staan, want vakantiedagen zijn niet meer onbeperkt geldig.”

De geldigheid vakantiedagen ziet er zo uit:

Wettelijke vakantiedagen 2017 – geldig tot 1 juli 2018

Bovenwettelijke vakantiedagen 2017 – geldig tot 1 januari 2023

Wettelijke vakantiedagen 2018 – geldig tot 1 juli 2019

Bovenwettelijke vakantiedagen 2018 -geldig tot 1 januari 2024

“In sommige cao’s is afgesproken dat de vervaltermijn voor de wettelijke dagen ook vijf jaar is. Dan zijn dus alle vakantiedagen even lang geldig. En dat maakt overzicht houden een stuk makkelijker. Je werknemer mag de bovenwettelijke vakantie-uren verkopen voor geld als je het daarmee eens bent.”

Mag ik vakantiedagen afschrijven tijdens ziekte?

“Sommige werkgevers schrijven een of twee vakantiedagen af als een werknemer ziek is. Dat mag alleen als het schriftelijk vooraf is afgesproken, en het mogen alleen bovenwettelijke vakantiedagen zijn. Vooraf afspreken mag ook in de cao gebeuren.”

Verlofregistratie

“Je bent als werkgever verplicht om een goede verlofregistratie bij te houden. Dat is sowieso handig. Dan heb je bewijs op het moment dat er een verschil van mening ontstaat over de hoeveelheid vrije dagen.”

Meer weten? of heb je andere vragen over je financiële situatie? Neem dan snel contact met ons op. dat kan telefonisch via 0348 – 407 238 of per mail info@lenkzeg.nl