Wanneer mag u wettelijk gezien een werknemer op staande voet ontslaan?

991
ontslag op staande voet
⏰ Leestijd: 2 minuten

Hopelijk hoeft u niet vaak een werknemer per direct weg te sturen, maar mocht dit toch het geval zijn, dan is het goed om te weten of u wettelijk gezien in uw recht staat, zodat u niet later voor nare verrassingen komt te staan. Om een werknemer per direct de laan uit te sturen zijn er namelijk nogal wat regels die u als werkgever dient te volgen.

Geen controle vooraf

Wanneer u een werknemer per direct ontslaat vindt er vooraf geen controle plaats. U roept iemand naar uw kantoor en zegt dat de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd is. In dat gesprek dient u wel de reden voor het ontslag te geven. Het voormalige personeelslid kan vervolgens naar de kantonrechter stappen om beroep aan te tekenen tegen het stopzetten van zijn of haar werkzaamheden. De kantonrechter zal kijken naar de omstandigheden en geeft u al dan niet gelijk. Als het ontslag onterecht wordt bevonden, dient u de persoon terug in dienst te nemen of moet u een vergoeding uitbetalen.

Onderzoek

Voordat u een werknemer het slechte nieuws geeft zult u (in bepaalde gevallen) onderzoek moeten doen. In die periode kunt u de betreffende persoon op non-actief stellen. Daarbij bestaat een belangrijke afweging: door iemand op non-actief te stellen die u slechts verdenkt, kan dat imagoschade opleveren voor die persoon, zeker als het onderzoek uitwijst dat hij of zij onschuldig is. Daarnaast kan een rechter later zeggen dat uw werknemer gewoon aan het werk kon blijven tijdens het onderzoek als het vergrijp niet al te zwaar is.

Ontslagprocedure

Tijdens de ontslagprocedure zijn er nog meer regels om te volgen. Volgens de juridische termen moet er een ‘redelijke’ grond voor ontslag zijn en moet u vervolgens het arbeidscontract ‘onverwijld’ opzeggen. Het onverwijld opzeggen is eenvoudiger dan dat het klinkt: u moet handelen zonder vertraging. Hierdoor wordt voorkomen dat u een heel dossier tegen iemand opbouwt en dat achter de hand houdt voor het geval u ontevreden bent met de werknemer.

Reden voor ontslag

Dan de redelijke grond voor ontslag. Uw medewerker moet het zo bont hebben gemaakt dat u eigenlijk geen andere keuze heeft dan die persoon de laan uit te sturen. Denk dan aan stelen, misleiding, bedreiging of grove belediging. De Volkskrant zocht onlangs uit dat de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet diefstal en fraude zijn.

Gevolgen van ontslag op staande voet

Wanneer u iemand op staande voet ontslaat, heeft dit een stevige impact op iemands leven: hij of zij zit van de een op de andere dag werkloos thuis, heeft geen recht op ww en een lastig punt op het cv om uit te leggen.

Vergoeding

Om verschillende redenen kan het nog zijn dat u een vergoeding moet betalen. Als u een werknemer onterecht de laan uit heeft gestuurd kunt u dus een schadevergoeding moeten uitbetalen als hij of zij niet langer voor u wil werken.

Wanneer het ontslag wel terecht was en uw werknemer gefraudeerd of gestolen heeft zult u nog geld willen zien om het verloren bedrag te compenseren. De rechter kan dit toewijzen.

Als iemand langer dan twee jaar voor u heeft gewerkt, heeft deze persoon in de regel recht op een transitievergoeding. Bij een ontslag op staande voet zult u deze waarschijnlijk proberen aan te vechten. Deze vergoeding vervalt namelijk als het ontslag het gevolg is van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer’.

Meer weten? Neem dan snel contact met ons op. dat kan telefonisch via 0348 – 407 238 of per mail info@lenkzeg.nl.