De prijs van zorg: mantelzorg en financiële nadelen

41
Mantelzorg
⏰ Leestijd: 2 minuten

Door de vergrijzing neemt de behoefte aan mantelzorgers toe. Mantelzorg is vaak emotioneel en fysiek uitputtend en brengt ook financiële nadelen met zich mee. Onderzoek van de Radboud Universiteit toont aan dat mantelzorgers een lager uurloon ontvangen dan collega’s zonder mantelzorgtaken. Daarnaast zijn mantelzorgers minder tevreden met hun werk.

Financiële impact

In het onderzoek werd er gekeken wat de financiële consequenties zijn van mantelzorger aan de hand van Nederlandse, Britse en Duitse enquêtes. De resultaten wijzen duidelijk uit dat veel mantelzorgers moeite hebben om zorgtaken met hun werk te combineren. Veel mantelzorgers kiezen daarom om minder te gaan werken. Dat heeft een negatieve invloed op een carrière en zelf hun uurloon daalt. Ook bouwen ze minder pensioen op.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Opvallende is dat uit het onderzoek een verschil naar voren kwam tussen mannen en vrouwen wat betreft hoe mantelzorg het salaris beïnvloed. Voor vrouwen is die invloed over het algemeen positief, terwijl het voor mannen vaker neutraal of zelfs positief is. Waarschijnlijk is de reden dat mannen die mantelzorgers zijn sympathieker worden gevonden. Van vrouwen wordt al verwacht dat ze zorgzaam zijn en krijgen geen extra waardering vanwege mantelzorg.

Ondanks dat mannen juist voordelen ervaren, is er in totaal een negatief effect van mantelzorg op het uurloon. Vrouwen zijn namelijk vaker mantelzorgers dan mannen.

Mogelijke maatregelen vanuit de overheid

De druk op mantelzorgers wordt steeds groter nu de bevolking steeds meer vergrijst. Er zijn verschillende maatregelen die de overheid kan nemen om mantelzorgers te ondersteunen:

  • Financiële ondersteuning: Bijvoorbeeld belastingvoordelen, een mantelzorgvergoeding, of de mogelijkheid voor mantelzorgers om pensioen op te bouwen tijdens hun periode van zorgverlening.
  • Verlofregelingen: De mogelijkheid om flexibeler verlof op te nemen of betaald verlof voor mantelzorgers.
  • Ondersteuning in de zorg: Voorzieningen waar mantelzorgers hun zorgtaken tijdelijk kunnen overdragen, zodat zij zelf even kunnen ontspannen of andere verplichtingen kunnen nakomen.
  • Betere informatie: Websites waar mantelzorgers informatie kunnen vinden over hun rechten en waar ze hulp kunnen krijgen.
  • Emotionele hulp: Praatgroepen waar mantelzorgers hun ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen. Meer erkenning voor mantelzorgers, bijvoorbeeld door hun meer aandacht te geven in de media, helpt ook.