Meer weten: BTW aftrek voor privé rijden in een zakelijke auto

1175
auto
⏰ Leestijd: 2 minuten

Wanneer u als ondernemer een auto van de zaak hebt, heeft u recht op aftrek van de BTW van de kosten van deze auto. Maar voor het privégebruik dient u wel een correctie opnemen.

Inzicht

Als u uw auto van de zaak af en toe voor privé-doeleinden gebruikt, moet er een BTW-correctie komen voor de afgetrokken BTW in de eerdere aangiften. Deze correctie moet worden aangegeven in de BTW-aangifte over het laatste tijdvak van het jaar. Het uitgangspunt is dat de BTW-correctie moet worden aangegeven op basis van het werkelijke privégebruik. Voorwaarde hiervoor is dat u dan wel inzicht heeft in het totaal aantal privé en zakelijk gereden kilometers.

BTW-correctie

In de regel zal echter worden volstaan met het aangeven van het 2,7 procent-forfait (dan wel 1,5 procent). In een besluit is namelijk goedgekeurd dat de BTW-correctie in verband met het privégebruik ook mag worden gesteld op 2,7 procent van de catalogusprijs (inclusief BTW en bpm, dat is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen) van de auto.

Kilometeradministratie is voordeliger

Wanneer u veel zakelijk en weinig privé rijdt, valt het 2,7 procent-forfait vaak hoog uit. Het bijhouden van de werkelijke kilometers kan dan voordeliger zijn. Een (globale) kilometeradministratie zou hiervoor voldoende moeten zijn (begin- en eindstand + bijhouden privé of zakelijke km’s).

Woon-werk kilometers

Kiest u voor het bijhouden van de privé-kilometers, dan moet u ook de woon-werk kilometers bijhouden. Voor de omzetbelasting worden deze kilometers als privé-kilometers aangemerkt. Met woon-werkverkeer wordt bedoeld het heen en weer reizen van de woon- of verblijfplaats naar het in het kader van een arbeidsovereenkomst overeengekomen vaste werkadres. Wanneer geen vast werkadres is overeengekomen, dan gelden alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar het bedrijfsadres als woon-werkverkeer. Dit betekent dat reizen naar andere plaatsen dan het vaste bedrijfsadres niet gelden als woon-werkverkeer. Denkt u bijvoorbeeld aan de ritten van een bouwvakker naar de bouwplaats, of een onderhoudsmonteur naar het adres van de klant.

Verlaging 2,7 procent-forfait

Onder voorwaarden mag het 2,7 procent-forfait worden verlaagd naar 1,5 procent. Dat mag als u de BTW niet af hebt kunnen trekken van de aanschafwaarde. Ook als er meer dan vier jaar tussen het moment van aanschaf van de wagen en het moment van zakelijke ingebruikname zit, mag het verlaagde 1,5 procent-forfait worden gebruikt. De BTW die drukt op het gebruik en onderhoud zijn aftrekbaar voor zover de auto gebruikt wordt voor belaste handelingen.

Vragen? Neem snel contact met ons op via 0348 – 407 238 of per mail info@lenkzeg.nl.

 

Bron: deondernemer.nl