Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 januari 2019

517
wetten
⏰ Leestijd: 2 minuten

Per 1 januari zijn er een aantal nieuwe wetten en regels ingetreden waar je als ondernemer mee te maken gaat krijgen. Wij zetten de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rij.

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan ben je verplicht om energie te besparen. Vanaf 1 januari 2019 komt hier een informatieplicht bij. Dat betekent dat je uiterlijk 1 juli 2019 moet melden welke maatregelen je neemt om energie te besparen. Je kunt hier checken of jouw bedrijf moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht.

Laag btw-tarief gaat van 6% naar 9%

We schreven er al eerder over: Ondernemers met een bedrijf in bijvoorbeeld de horeca, agro, recreatie, sport, cultuur, bouw of retail? Of ben je schoenmaker, kleermaker of kapper? Dan mag jij factureren tegen het lage btw-tarief (6%). Vanaf 1 januari is het lage btw-tarief vastgesteld op 9%. Deze verhoging heeft invloed op de prijsstelling, administratie en btw-aangifte. Bereid je daarom goed voor.

Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven

Het belastingstelsel moet makkelijker worden gemaakt. Per 1 januari 2019 wijzigen daarom de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting (inkomsten uit werk en woning). Dit is een aanloop naar 2021, want dan zullen er nog maar 2 belastingschijven in box 1 zijn.

Minimumloon omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen. Heb jij personeel in dienst dat het minimumloon verdient? Dan is dit wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder – bij een volledig dienstverband – vanaf 1 januari 2019:

€ 1.615,80 per maand

€ 372,90 per week

€ 74,58 per dag

Vergoeding voor naasten van slachtoffers bedrijfsongeval

Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor jij als ondernemer aansprakelijk bent? Zoals een bedrijfsongeval, verkeersongeluk, medische fout of geweldsmisdrijf. Of loopt het slachtoffer bij zo’n ongeval ernstig en blijvend letsel op? Dan kunnen de naasten vanaf 1 januari 2019 aanspraak maken op een vergoeding voor immateriële schade. Afhankelijk van de situatie ligt deze vergoeding tussen de 12.500 en 20.000 euro.

Partnerverlof wordt verlengd bij geboorte kind, pleegzorgverlof en adoptieverlof

Heb jij personeel in dienst? Dan hebben jouw werknemers vanaf 2019 recht op 1 week betaald geboorteverlof als hun vrouw of vriendin bevallen is. Nu is dit verlof nog 2 dagen. Dit verlof moet de werknemer in de eerste vier weken na de geboorte opnemen. Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen deze werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat namelijk van 4 naar 6 weken en geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering via UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Meer weten? Neem contact met ons op en dan kunnen wij je verder informeren.

 

Bron: kvk.nl