2,7 miljoen huishoudens in financieel noodweer

64
2,7 miljoen huishoudens in financieel noodweer
⏰ Leestijd: 2 minuten

32 procent van de Nederlanders, oftewel 2,7 miljoen huishoudens,  heeft moeite om rond te komen. Bovendien stapelen, volgens onderzoek van het Nibud,  de problemen bij kwetsbare groepen zich vaak op. Het gaat om jongeren, huurders en mensen met wisselend of laag inkomen.

Positieve trends

Het aantal Nederlanders dat problemen heeft om de touwtjes aan elkaar vast te knopen, is gedaald.  De financiële situatie van de meeste Nederlanders is verbeterd. Het percentage van de huishoudens dat makkelijk rondkomt, is vanaf 2019 gestegen van 34 naar 42 procent.

In de problemen

De financieel kwetsbare groepen (jongeren, huurders en mensen met een wisselend of laag inkomen) hebben moeite om hun rekeningen te betalen. Van die groep heeft 80 procent problemen met het bekostigen van hun boodschappen. Deze kwetsbare groepen hebben ook weinig reserves, zodat ze vaak niet in staat zijn om tegenvallers op te vangen.

Gebrek aan spaargeld

Het onderzoek wijst uit dat 41 procent van de mensen in Nederland niet de mogelijkheid heeft tenminste 10 procent van hun inkomen opzij te leggen. Één op de vijf heeft minder dan duizend euro aan spaargeld en sommige mensen hebben zelfs helemaal niets aan reserves. Dit zorgt ervoor dat ze financieel enorm veel risico lopen.

Toeslagen kunnen helpen, maar veel mensen weten niet waar ze recht op hebben. Het Nederlandse toeslagensysteem is te ingewikkeld en onduidelijk.

Verduurzamen is moeilijk

Juist voor kwetsbare groepen is er weinig mogelijk op het gebied van de verduurzaming van hun woning. Deze mensen huren vaak en kunnen hierdoor zelf geen grote beslissingen over het energiezuiniger maken van hun woning, dat kan alleen de verhuurder. De woningen van mensen die het economisch moeilijk hebben, zijn bovendien vaak ouder en/of maken deel uit van een complex waardoor mogelijkheden beperkt zijn. Daarnaast heeft één op de tien Nederlanders niet de financiële middelen om te verduurzamen.

Het Nibud vindt dat de energietransitie eerlijk moet zijn en dat iedereen moet kunnen deelnemen. Nu kunnen de kwetsbaarste huishoudens niet tot nauwelijks meedoen met de verduurzaming en dat moet snel veranderen.