Inschrijven UBO-register vanaf maart 2022 verplicht!

348
UBO-register
⏰ Leestijd: < 1 minuut
Het UBO-register bevat de gegevens van de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van een onderneming of zeggenschap hebben over een organisatie. Heeft u een vof, maatschap of bv? Of zit u in het bestuur van een stichting of vereniging? Dan bent u wettelijk verplicht om vóór 27 maart 2022 uw ‘UBO’s’ in te schrijven in dit register. Heeft u een eenmanszaak, dan is inschrijving niet nodig.

Wat is het UBO-register?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de ‘uiteindelijke belanghebbende’. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Het UBO-register maakt inzichtelijk wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht, ofwel wie de ‘UBO’s’ zijn. In Nederland maakt het UBO-register deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Waarom moet u zich inschrijven in het UBO-register?

Het UBO-register is een uitvloeisel van de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Volgens die richtlijn moeten alle EU-lidstaten een UBO-register hebben. Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan witwassen, corruptie, terrorismefinanciering en fraude.

Lees hier het volledige artikel in Pro Raad.