Veel onduidelijkheid bij ondernemers rondom het Klimaatbeleid

642
⏰ Leestijd: 2 minuten

Veel ondernemers hebben twijfels en vragen over de gehanteerde veronderstellingen en modelberekeningen bij het Ontwerp Klimaatakkoord. Dat schrijven Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) vandaag in een brief aan minister Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat.

Voor mkb-ondernemers is het van belang dat de plannen geen onnodige regeldruk veroorzaken. Daarom moet het definitieve pakket maatregelen worden onderworpen aan een zogenoemde MKB-impacttoets.

Klimaatwet en Klimaatakkoord

De Klimaatwet stelt vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. In juni 2018 is een voorstel voor de wet ingediend. Dat gaat uit van 95% minder CO2 uitstoot in 2050. In het Klimaatakkoord staan afspraken met de sectoren over de manier waarop de klimaatdoelen kunnen worden gehaald. De volgende sectoren doen mee: de elektriciteitssector, de industrie, de gebouwde omgeving, de transsportsector en de landbouw.

De werkelijke kosten van verduurzamen panden blijven onduidelijk

In de brief leggen de ondernemersorganisaties vragen neer bij de planbureaus naar aanleiding van hun recente doorrekeningen. Zo lijkt BPL uit te gaan van gemiddeld 15 duizend euro investeringskosten per woning om deze via de wijkaanpak aardgasvrij te maken. ”Dat is weinig. Gemiddeld kost het bijna energieneutraal maken van een woning namelijk al gauw 30 duizend euro en het gasvrij en CO2-neutraal maken van oude woningen komt op wel 60 duizend euro neer. Voor ondernemers geldt veelal een dubbele rekening, omdat ze ook hun bedrijfspand moeten verduurzamen’’ aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. Ook vragen de ondernemingsorganisaties zich af welke veronderstellingen het PBL heeft gemaakt ten aanzien van de bereidheid van huiseigenaren en ondernemers om deze investeringen daadwerkelijk te doen. ”In hoeverre heeft dit alles realiteitsgehalte dan wel maatschappelijk draagvlak en gaat het allemaal ook echt gebeuren?’’

Transparantie

De organisaties zijn dus absoluut voor klimaattransitie, maar er is nog te weinig transparantie. De echte prijs voor burgers en bedrijven is niet duidelijk. En dat is slecht voor het draagvlak, voor echte innovatie en een onderschatting van burgers en ondernemers. Volgens de voorzitters is een eerlijke en kansrijke klimaataanpak alleen mogelijk als er transparant en open wordt gecommuniceerd.