Kwart van Nederlandse economische groei ging vorig jaar naar buitenland

179
economische groei
⏰ Leestijd: < 1 minuut

In 2022 groeide de Nederlandse economie met 10 procent, in lopende prijzen. Van deze groei kwam drie kwart als beschikbaar inkomen in Nederland terecht, het overige kwart stroomde naar het buitenland. Dat kwam doordat bedrijven hun gestegen winsten deels uitkeerden aan het buitenland. Het ging onder meer om Shell, dat het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde. De winsten van Nederlandse dochterbedrijven vloeiden voor een groot deel daar naartoe.

Uitstroom economische groei

De economische groei is te verklaren doordat mensen veel meer zijn gaan werken. In 2022 werd een recordaantal gewerkte uren behaald. Voor mensen die juist minder werkten, gold dat zij erop achteruit gingen omdat de lonen niet zo hard stegen als de prijzen. Ook het beschikbaar inkomen van bedrijven daalde doordat een flink deel van de gestegen winsten naar het buitenland vloeiden. Deze uitstroom van de economische groei naar het buitenland bestond voornamelijk uit dividenduitkeringen aan buitenlandse aandeelhouders en uit winsten van Nederlandse dochterbedrijven van buitenlandse multinationals.

Omgekeerde route

In 2021 ontvingen Nederlandse huishoudens, bedrijven en overheden per saldo nog inkomen uit het buitenland. Toen stroomde er dus economische groei naar Nederland toe. Ook dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).