Het levenstestament zoals u het geregeld wilt hebben

1165
Lekkerkerker en Keijzer financieel advies administratie
⏰ Leestijd: 2 minuten

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt? Wat gebeurt er met uw bedrijf? Wie bepaalt er wat er met u gebeurt? Geen onderwerpen waar u graag bij stilstaat. Maar toch goed om eens over na te denken. Met een levenstestament legt u vast hoe u de dingen geregeld wilt hebben. Zo houdt u de regie. Ook als u dat niet meer kunt.

Een levenstestament is een combinatie van één of meer volmachten en een overzicht van uw persoonlijke wensen. Deze persoonlijke wensen kunnen bijvoorbeeld gaan over schenkingen, over uw bedrijf of wat er moet gebeuren met uw bezittingen wanneer u naar een verpleeghuis moet verhuizen. Er is een belangrijk verschil tussen een testament en een levenstestament. Het ‘gewone’ testament heeft pas werking nadat u bent overleden. Het levenstestament gaat over dingen die gebeuren terwijl u nog leeft, op het moment dat u zelf niet goed meer kunt beslissen. Bijvoorbeeld omdat u in coma bent geraakt of omdat u de ziekte van Alzheimer krijgt.

Volmachten

In een volmacht geeft u iemand anders, de ‘gevolmachtigde’, de bevoegdheid om namens u  echtshandelingen te plegen. Bijvoorbeeld om uw geldzaken te regelen of uw woning te verkopen. Er zijn twee soorten volmachten: een algemene volmacht en een bijzondere volmacht. Met een algemene volmacht kan de gevolmachtigde uw belangen op alle gebieden behartigen. Hij mag dan alle zaken namens u doen, ook als u die zelf nog kunt doen. Bijzondere volmachten zijn volmachten die voor een bepaald doel dienen.

Enkele voorbeelden:

  • Een volmacht waarmee de gevolmachtigde over uw bankrekeningen kan beschikken
  • Een volmacht die de gevolmachtigde toestemming geeft uw woning te verkopen
  • Een volmacht om uw effectenportefeuille te beheren en naar goeddunken aandelen te kopen en te verkopen
  • Een ‘ondernemersvolmacht’ om uw bedrijf te runnen en uw zakelijke belangen te behartigen
  • Een ‘medische behandelingsvolmacht’ om beslissingen te nemen over uw medische behandeling

Misbruik voorkomen

Een volmacht geeft u aan iemand die u vertrouwt. Sommige mensen verdelen een volmacht over meerdere gevolmachtigden. U kunt dan opnemen in de volmacht dat zij regelmatig met elkaar moeten overleggen. Zo verkleint u het risico dat een gevolmachtigde misbruik maakt van zijn bevoegdheden. U kunt ook een toezichthouder benoemen die ervoor zorgt dat uw gevolmachtigde zijn taken goed uitvoert. Die toezichthouder kan een notaris zijn. U kunt een levenstestament opstellen zoals u wilt. Het is verstandig om hierbij de hulp van de notaris in te roepen. Uiteindelijk is het levenstestament een juridisch document met soms vergaande gevolgen.