Maatregelen om de economie te stimuleren

1431
⏰ Leestijd: 2 minuten
Handen moeten weer uit de mouwen
Handen moeten weer uit de mouwen

Het kabinet doet met diverse maatregelen haar best om de economie te stimuleren. Een belangrijke verandering is dat op investeringen die in 2013 worden gedaan, tot maar liefst 50% mag worden afgeschreven. Normaal is dat maximaal 20%. De verhoogde afschrijving kan ondernemers die investeren in 2013 een fors liquiditeitsvoordeel opleveren. Een tweede maatregel is de verlaging van het BTW-tarief voor verbouwingswerkzaamheden aan woningen en tuinen per 1 maart 2013.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de maatregel van de willekeurige afschrijving precies wordt vormgegeven. De verwachting is dat er wordt aangesloten bij de crisismaatregel willekeurige afschrijving die vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 van kracht is geweest. In dat geval mag op investeringen in bedrijfsmiddelen, gedaan in 2013, willekeurig worden afgeschreven. De maximale afschrijving voor 2013 bedraagt dan 50%.

Willekeurig afschrijven

U mag als ondernemer zelf gaan bepalen welk bedrag aan afschrijvingskosten u in welk jaar wilt nemen. Bij willekeurige afschrijving kunt u er bijvoorbeeld ook voor kiezen om niets af te schrijven en de afschrijving te ‘bewaren’ voor komende jaren, waarin de winst van uw onderneming naar verwachting hoger zal zijn. Zo kunt u de belastbare winst van uw onderneming binnen bepaalde grenzen willekeurig bepalen, wat fiscaal voordeel kan opleveren. De maatregel geldt waarschijnlijk alleen voor investeringen in zogenoemde bedrijfsmiddelen: goederen die in uw onderneming worden gebruikt en behoren tot het vaste kapitaal, zoals machines. Gebouwen, auto’s en goodwill komen naar verwachting niet in aanmerking voor de tijdelijke willekeurige afschrijving.

Verlaagd BTW-tarief voor de bouwsector

Per 1 maart van dit jaar is het BTW-tarief voor verbouwingswerkzaamheden aan woningen verlaagd. Behalve voor bouwbedrijven  zal het 6% tarief ook van toepassing zijn voor (bepaalde)  werkzaamheden van bijvoorbeeld hoveniers, architecten en installatiebedrijven. Dus het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning, de aanleg en het onderhoud van de tuin; het komt allemaal in aanmerking voor het 6% tarief.

Alleen arbeidskosten, geen materialen

Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten en dus niet op de gebruikte materialen. Verder geldt dat de woning of het appartement tenminste twee jaar in gebruik is en de verbouwing wordt opgeleverd in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Worden er termijnfacturen uitgereikt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014, terwijl de dienst bijvoorbeeld wordt afgerond in april 2014, dan is alsnog het algemene tarief van toepassing op die bouwtermijnen.