Nieuwe renteregels: goed voor de staatskas duur voor de belastingplichtige

1029
⏰ Leestijd: < 1 minuut

De rente bij de Belastingdienst is hoog. Voor de inkomstenbelasting rekent de Belastingdienst minimaal 4% en voor de vennootschapsbelasting is dat zelf minimaal 8%. Als u geld terugkrijgt ontvangt u echter geen rente meer (dit was in het verleden wel het geval). Nu krijgt u alleen belastingrente vergoed als de Belastingdienst een aangifte ongewijzigd overneemt, maar te laat reageert.

Deze hoge rentetarieven en de nieuwe termijnen zijn bedoeld om belastingplichtigen aan te zetten tot een nauwkeurigere aangifte en betere schattingen vooraf. Als u moet bijbetalen, kan het voorkomen dat u een hoge rente moet betalen. Hiervan profiteert de staatskas. De laatste 3 jaar voor de wijziging van de rentevergoeding waren de inkomsten en uitgaven aan belasting- en invorderingsrente voor de Belastingdienst ongeveer gelijk. Het nieuwe systeem zorgde in 2014 voor een positief saldo van € 148 miljoen voor de Belastingdienst. Verwacht wordt dat dit bedrag doorgroeit naar € 340 miljoen in 2019. Iedereen wordt door de nieuwe regels meer gedwongen om tijdig en correct aangifte te doen, dan wel tijdig een verhoging van de voorlopige aanslag aan te vragen. Particulieren kunnen hierdoor eenvoudig voorkomen dat ze rente moeten betalen. Voor ondernemers is het lastiger omdat inschattingen van de inkomsten ook moeilijker zijn. Een verkeerde inschatting kan behoorlijk wat geld kosten aangezien de rente op vennootschapsbelasting ruim 8% is.

Heeft u hulp nodig bij uw aangifte? Wij staan voor u klaar!