Nieuwe wet voor werkgevers per 1 augustus 2022

292
Arbeidsvoorwaarden
⏰ Leestijd: 2 minuten

Een nieuwe wet verplicht ondernemers met personeel per 1 augustus 2022 te zorgen voor heldere en transparante arbeidsvoorwaarden. Wij zetten op een rij wat er voor jou als werkgever verandert.

Veranderingen

Als werkgever is het altijd zaak goede arbeidsvoorwaarden op te stellen voor de werknemers. Met ingang van augustus is een werkgever verplicht zijn werknever meer duidelijkheid te verschaffen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en over rechten en plichten. De veranderingen op een rij:

Indiensttreding

Een werknemers moet goed geïnformeerd worden wanneer hij in dienst treedt. Een werkgever moet hen informeren over:

 • Proeftijd: de duur en voorwaarden die hieraan verbonden zijn
  • Regelingen met betrekking tot vakantie en verlof
  •             Arbeidsplaats: waar wordt het werk verricht?
  •             Opleiding: heeft de werknemer hier recht op?
  •             Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  •             Bonussen en afzonderlijke onderdelen van het loon

Werkgever betaalt opleiding

De werkgever dient de kosten van een door de wet of CAO verplichte opleiding voor zijn rekening te nemen. Denk hierbij aan opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden of het bijhouden van vakbekwaamheid. Bovendien kan een werknemer een dergelijke opleiding onder werktijd volgen. Houd dus rekening met extra kosten voor het opleidingsbudget en de planning.

Nevenactiviteiten

Een werkgever mag nevenactiviteiten van een werknemer uitsluitend verbieden wanneer daar een objectieve reden voor is. Een werknemer mag dus over het algemeen buiten werktijd werken voor een andere werkgever, tenzij de werkgever een goed onderbouwde reden heeft om dat te verbieden.

Voorspelbaar werkpatroon

Een werknemer moet zo goed mogelijk geïnformeerd worden over wanneer hij moet werken. Oftewel de werkgever moet voor een voorspelbaar werkpatroon zorgen. Heb je veel oproepkrachten in dienst? Dan kan dit veel impact hebben op jouw bedrijf.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Wanneer een werknemer langer dan een half jaar in dienst is, mag hij vragen om een functie met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Jaarlijks mag hij dit maximaal één keer doen.

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De nieuwe wet is gebaseerd op de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn bespreekt de minimumrechten van iedere werknemer in de EU als het gaat om informatie die hij of zij moet krijgen, en wanneer die informatie gegeven moet zijn. In principe treedt de wet per 1 augustus in werking.