Heb jij je pensioen wel goed geregeld?

718
pensioen
⏰ Leestijd: 2 minuten

Veel mensen zien de noodzaak niet om nu al te kijken naar het pensioen. Toch is dat noodzakelijk als je later na je pensioenleeftijd grip wilt hebben op je financiële situatie.

Andere tijden

Onze verzorgingsstaat is behoorlijk versoberd. Mensen moeten steeds meer zelf regelen. Vroeger kreeg men een pensioen dat gebaseerd was op 70% van het laatstverdiende brutoloon. Tegenwoordig is de pensioenopbouw niet op het laatste salaris gebaseerd, maar op het gedurende het leven gemiddeld verdiende salaris. Daar komt nog bij dat steeds meer pensioenregelingen vooraf geen duidelijkheid kunnen geven over de hoogte van het pensioen omdat dat afhankelijk is van de beleggingsrendementen. Daarnaast zijn er ook steeds meer alternatieve vormen van arbeidscontracten als flexwerkers, zzp’ers en andere zelfstandigen. Voor hen dreigt een nog veel groter tekort omdat hun inkomen tijdens hun werkzame leven fluctueert.

Uitgaven na pensioen

Om te bepalen hoeveel inkomen iemand nodig heeft als hij of zij met pensioen gaat, is het belangrijk om te kijken naar de uitgaven van die persoon. Op sommige uitgaven hebben we weinig invloed. Denk aan de stijgende eigen bijdrage in de zorg. Andere bestedingen kan iemand wel degelijk zelf beïnvloeden. Sommige mensen willen na hun pensionering veel reizen of andere leuke dingen doen. Dan zijn er misschien meer liquide middelen nodig dan het huidige inkomen. Maar er zijn ook mensen die juist soberder willen leven na hun pensioen. Zij hebben dan minder nodig. Mensen die na hun pensioen nog een hypotheek hebben, hebben een extra vaste last en daardoor meer inkomen nodig.

Buffer Opbouwen

Al deze toekomstige uitgaven moeten ergens van betaald worden. Het is dus te bezien of de maandelijkse AOW en het opgebouwde pensioen voldoende zijn. Zo niet, dan zijn er meer potjes nodig om van te leven. Zo kan er naast het opbouwen van het pensioen elke maand een klein bedrag gespaard of belegd worden. Dit kan soms ook fiscaal voordelig gebeuren. Het hoeft geen groot bedrag te zijn, maar zo bouw je wel alvast een buffer op.

Grip op je leven

Het is net een puzzel. Als we de toekomstige inkomsten en uitgaven naast elkaar leggen, zien we waar mogelijk nog stukjes ontbreken. Dan gaat het niet over abstracte cijfers, maar over wat iemand wil doen als hij of zij met pensioen gaat. Het draait ook om verwachtingen en dromen. Kijk daarom niet alleen naar wat je aan pensioen krijgt, maar bekijk het geheel van inkomsten en uitgaven. Als je op zo’n veel bredere manier over later denkt, krijg je grip op je leven.

Wat kun je doen?

Laat je goed adviseren over je financiële situatie. Heb je een eigen onderneming? Laat je dan voorlichten over hoe je ervoor staat en wat er eventueel nodig is om op een behoorlijk niveau van inkomsten uit te komen.

Waar moet je op letten als je zzp’er bent?

Om het verwachte inkomen na pensionering van de huidige groep zzp’ers te berekenen, kijk je naar de AOW, aanvullende collectieve pensioenen, vrijwillig pensioen, spaargeld en vermogen in het eigen huis. Dat zet je vervolgens af tegen een gemiddeld inkomen. Een pensioen van 70% van het gemiddelde brutoloon wordt doorgaans gezien als een ‘goed pensioen’.

 Verkopen?

Veel ondernemers zijn van plan hun bedrijf in de verkoop te zetten als ze met pensioen willen. Soms hebben zij ook een opvolger die interesse heeft. Laat je goed adviseren over de fiscale voordelen die van toepassing kunnen zijn op je situatie bij de verkoop van je bedrijf.

Meer weten? Neem contact met ons op.