Mkb’er kan binnenkort scholingssubsidie aanvragen

331
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Vanaf maandag 2 maart 2020 kunnen mkb’ers subsidie aanvragen op basis van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Het maximale subsidiebedrag is voor de meeste organisaties € 24.999. 

Ontwikkeling werknemers

Aandacht voor leren is in het mkb minder vanzelfsprekend dan in grote organisaties. Toch is ontwikkeling van werknemers in kleine en middelgrote organisaties ook belangrijk. Het kabinet wil dit stimuleren met de SLIM-subsidie. Organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor de kosten van een aantal specifiek omschreven initiatieven op het gebied van opleiden en ontwikkelen. Denk aan het mogelijk maken van loopbaan- en ontwikkeladviezen aan werknemers, het aanbieden van praktijkleerplaatsen en de ontwikkeling van een methode die de leercultuur bevordert.

Elke sector mag meedoen

Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Zij kunnen maximaal €24.999 krijgen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal €500.000 te krijgen. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject.