Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

1158
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Nog een wijziging in 2013 is dat de VAR (de verklaring die duidelijkheid verschaft of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen) niet meer automatisch verstrekt wordt. Wist u dat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv of nv ook een VAR kunt aanvragen? U bent dga als u minimaal 5% van de aandelen van uw vennootschap heeft. Bij uw aanvraag beoordeelt de Belastingdienst of de inkomsten uit werkzaamheden die u voor opdrachtgevers van uw vennootschap uitvoert, van uw bv of nv zijn. Als dat zo is, krijgt u een VAR-dga. Als u werkt binnen een vof of een maatschap, dan kunt u als vennoot of maat persoonlijk een VAR aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt dan uw activiteiten in het samenwerkingsverband. Bij het invullen van de vragen moet u daar rekening mee houden. Vanaf 1 januari 2014 komt er een programma waarmee u online een VAR kunt aanvragen.