Verzekeringsplicht voor zzp’ers nodig?

742
aov
⏰ Leestijd: 2 minuten

Een verzekeringsplicht doet volgens verzekeraars geen recht aan de behoeften van zelfstandig ondernemers. Werkgeversorganisatie AWVN pleitte onlangs nog voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers. Op dit moment heeft slechts negentien procent van de zzp’ers met een hoofdinkomen uit zelfstandige arbeid een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Hoge premie?

Omdat de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers vrij hoog zijn, is een aov een flinke kostenpost voor (beginnende ondernemers). Hierdoor is het aantal verzekerden erg laag. Toch zijn er manieren om de kosten voor een aov te verlagen. Ondernemers kunnen namelijk een gedeelte van het inkomen veiligstellen. Het is mogelijk om een lagere premie te betalen als men in plaats van tachtig procent van het bruto jaarinkomen slechts zestig procent te verzekeren. Daarnaast hangt de hoogte van de premie af van het afgedekte risico. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering tot de pensioendatum heeft een veel hogere premie dan een inkomensuitkering ontvangt voor maximaal twee jaar met een vast bedrag. Onderzoek van Univé wijst uit dat zo’n negentig procent van de verzekerden (aov) binnen twee jaar weer helemaal op de been zijn na ziekte of ongeval.

Moeilijk te verzekeren met medische historie

Voor- en tegenstanders van de verplichting stellen dat het voor sommige ondernemers -waaronder zzp’ers- erg moeilijk tot onmogelijk is om zich te verzekeren. Verzekeraars weigeren zzp’ers of berekenen een hoge premie, omdat ze in het verleden ernstig ziek zijn geweest of een hoog beroepsrisico hebben.

Mocht een aanvrager geen aanspraak kunnen maken op de aov, dan is er nog een optie: een vangnetverzekering. Deze verzekering is speciaal voor die groep mensen die op medische gronden wordt afgewezen voor een gewone aov. 1 Deze verzekering kan alleen binnen 15 maanden na het starten als zelfstandige worden aangevraagd.

Geen recht

De politiek wil nu een wet invoeren waarbij verzekeraars verplicht worden elke aanvrager te accepteren. Echter, het verbond van verzekeraars vindt dat zo’n verzekeringsplicht voorbij gaat aan de behoefte onder zelfstandigen aan keuzevrijheid en maatwerk. Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft een aanzienlijk deel van de zzp’ers geen verzekeringsbehoefte, bijvoorbeeld omdat ze over andere inkomstenbronnen of vermogen beschikken.

Meer weten? Neem snel contact met ons op.