197.000 mensen verzuimden belasting aangifte te doen

187
Belastingaangifte
⏰ Leestijd: 2 minuten

Maar liefst 197.000 hebben dit jaar verzuimd om belastingaangifte te doen over 2022. Vaak simpelweg omdat men het “helemaal is vergeten” of er “geen tijd voor had”. Een jaar eerder lag het aantal mensen dat aangifte had moeten doen, maar dit niet (op tijd) deed een stuk lager: 100.000.

200.000 mensen extra moesten belastingaangifte doen

Het feit dat dit jaar meer mensen aangifte moesten doen dan vorig jaar vormt een van de oorzaken van het toegenomen verzuim. Door de verhoging van het heffingsvrije vermogen naar 50.000 euro moesten 200.000 mensen extra belastingaangifte doen. De mensen met een vermogen tussen de 30.000 en 50.000 kregen dit jaar namelijk ook een uitnodiging voor de aangifte.

Geen belastingaangifte ingediend

Mensen die geen belastingaangifte hebben gedaan worden per telefoon en sms benaderd en gevraagd waarom zij hebben verzuimd. Naast de mensen die het vergeten zijn of er geen tijd voor hadden, zijn er ook mensen bij wie het niet lukte de aangifte in te dienen. “Dat ze in een hele specifieke situatie zitten waar ze eigenlijk niet zo goed uit komen. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding. Dan kan het echt moeilijk zijn om de aangifte in te dienen”, zegt Steef Cobben, manager inkomensheffingen.

“Wij nodigen ze dan uit op onze kantoren en wij helpen ze dan met het invullen van de aangifte en kijken samen met de mensen hoe we toch die aangifte op de juiste manier kunnen indienen”, vervolgt hij.

Verzuimboete van 385 euro

Na de deadline op 1 mei kregen mensen die de aangifte nog niet hadden ingevuld een herinneringsbrief. “Dan krijg je een paar weken de tijd om te reageren. Gebeurt dat niet, dan sturen wij een iets minder vriendelijke aanmaning. Ook dan hebben ze nog een aantal weken de tijd om toch de aangifte in te dienen”, aldus Cobben.

Als men daarop nog niet overgaat tot het indienen van de belastingaangifte, gaat de Belastingdienst uiteindelijk het inkomen schatten komt er een verzuimboete van 385 euro bovenop.

Afronden

De Belastingdienst probeert in de komende periode mensen te bereiken van wie zij nog geen belastingaangifte hebben ontvangen. Van de mensen zij wel al bereikt hebben, heeft inmiddels 60 procent de aangifte ingediend of daarvoor een afspraak gemaakt. Aan het eind van deze maand wil de Belastingdienst iedereen bereikt hebben.