3 eindejaarstips voor jou als ondernemer

209
eindejaarstips
⏰ Leestijd: 2 minuten

Nog een paar weken en 2021 is alweer voorbij. Weer een jaar waarin de coronacrisis voor veel ondernemers een rol speelde. Hopelijk wordt 2022 een jaar vol nieuwe kansen! Misschien wil je nog actie ondernemen om het jaar financieel goed af te sluiten. We geven je 3 tips.

  1. Geef UBO-registratie tijdig door

Op 27 september 2020 is het UBO-register voor onder andere bv’s ingevoerd. Dat betekent dat zij bepaalde informatie over hun uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels ‘ultimate beneficial owners’ afgekort tot UBO’s) moeten doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Voor bestaande situaties geldt daarvoor een termijn van 18 maanden, tot 27 maart 2022. Nieuw opgerichte vennootschappen en entiteiten moeten deze opgave binnen één week doen.

  1. Stel geplande transacties uit

Als jouw bv geplande transacties in 2022 doet, dan betaalt je bv mogelijk minder vennootschapsbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van vastgoed aan jezelf in privé of aan een derde. Het gaat om de situatie dat de belastbare winst van de bv hoger is dan 245 duizend euro. In 2021 is de belastbare winst in de eerste belastingschijf nog tot 245 duizend euro belast met 15 procent vennootschapsbelasting; voor zover deze winst hoger is, is het tarief 25 procent. Vorig jaar heeft ons parlement al besloten om deze eerste belastingschijf te verlengen per 2022. Dat betekent concreet dat jouw bv over 2022 15 procent vennootschapsbelasting betaalt over de belastbare winst tot 395 duizend euro; daarboven geldt een tarief van 25,8 procent.

  1. Correctie privégebruik auto

Heb je als ondernemer een auto van de zaak? Normaal gesproken heb je recht op aftrek van de btw op de autokosten (brandstof en onderhoud). Bij privégebruik moet er een btw-correctie komen voor de afgetrokken btw in eerdere aangiften. Deze correctie wordt doorgaans in het laatste tijdvak van het jaar doorgevoerd. Wanneer je zowel zakelijk als privé veel kilometers rijdt, mag je een btw-correctie toepassen van 2,7 procent van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de auto. Als je de btw niet af hebt kunnen trekken van de aanschafwaarde (marge auto) mag je de correctie verlagen naar 1,5 procent. Ook mag je dit verlaagde percentage gebruiken als er meer dan vier jaar tussen het moment van aanschaffen en het moment van zakelijk ingebruikname zit.