Arbeidsmarkt blijft onder hoogspanning: meer banen, veel vacatures en minder werklozen

262
Arbeidsmarkt
⏰ Leestijd: < 1 minuut

De arbeidsmarkt blijft gespannen, met in het laatste kwartaal van 2023 114 vacatures voor elke 100 werklozen en een toename van 45.000 banen. Het aantal werklozen is gedaald tot 360.000, wat resulteert in een arbeidsparticipatie van 73,2% onder de inwoners van 15 tot 75 jaar. Ter vergelijking: tien jaar geleden was dit 66%  volgens cijfers van het CBS.

Vacaturegraad

In het vierde kwartaal waren er in totaal 359.000 nieuwe vacatures, waardoor de vacaturegraad iets afnam van 46 naar 43. Desondanks blijft het voor bedrijven en instellingen moeilijk om voldoende personeel te vinden, met de hoogste vacaturegraad in de bouw en de laagste in het onderwijs.

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie is in 2023 gestegen, waardoor de werkzame beroepsbevolking nu 9,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar telt. Van deze groep hebben 2,7 miljoen een flexcontract, 5,5 miljoen een vast arbeidscontract, en 1,6 miljoen zijn zelfstandigen.

Werkloosheid

Vergeleken met het voorgaande jaar is de werkloosheid in 2023 iets gedaald, met een werkloosheid van 3,5% in het vierde kwartaal. Gedurende het hele jaar zijn er gemiddeld 173.000 banen bijgekomen, waarbij meer dan 1 op de 5 banen zelfstandig is. In de afgelopen negen jaar is het totale aantal banen met bijna 1,8 miljoen toegenomen.