Bedrijven overwegen te vertrekken uit Nederland

393
Ondernemersklimaat
⏰ Leestijd: 2 minuten

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW waarschuwen dat ongeveer één op de acht ondernemers overweegt om (deels) met hun bedrijf uit Nederland te vertrekken. Dat is gebleken uit onderzoek waarin bijna 2.100 ondernemers werden ondervraagd. 10 procent van hen zou zelfs serieus nadenken over het stopzetten van de eigen onderneming.

Ondernemersklimaat verslechterd

Uit de Nationale Peiling Ondernemingsklimaat 2023 van MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met de regionale bleek dat zo’n 60 procent van de ondervraagden vond het ondernemingsklimaat in Nederland de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Bijna een derde van hen gaf aan ons land inmiddels niet meer aantrekkelijk te vinden om in te ondernemen.

Met name over de tekorten op de arbeidsmarkt maken ondernemers zich volgens de peiling grote zorgen. Daarnaast worden zaken als regeldruk en vergunningverlening, energiekosten en belastingen relatief veel genoemd als minpunten. De kritiek is voornamelijk afkomstig van ondernemers in de horeca en de groot- en detailhandel. Zij laten zich het meest negatief uit over hun toekomst en de aantrekkelijkheid van ons land om in te ondernemen.

Wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Eerder stuurde topman Peter Berdowski van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis al aan op een mogelijk vertrek uit Nederland. Hij ageerde vooral tegen de aankomende wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, die voor Boskalis ongunstig gevolgen zou hebben. Overigens benadrukte hij daarbij wel dat zijn bedrijf nog geen definitief besluit had genomen over een eventueel vertrek.

Lees ook: Kritiek op Nederlandse ketenverantwoordelijkheid vanuit het bedrijfsleven >>

Polarisatie bedreigt ondernemingsklimaat

In het onderzoek is door de ondernemersorganisaties ook gevraagd naar de mening van ondernemers over de politiek en het bestuur van het land. Een meerderheid van 65 procent gaf aan dat politici en bestuurders onvoldoende oog hebben voor ondernemersbelangen. Nog eens 67 procent noemt de toenemende polarisatie in de samenleving een bedreiging voor het ondernemingsklimaat, en 62 procent maakt zich in dit verband ook zorgen over de internationale (politieke) spanningen.