Dga-pensioen in eigen beheer op z’n retour

900
Dga Pensioen in Eigen Beheer
⏰ Leestijd: 2 minuten

Het dga-pensioen in eigen beheer behoort binnenkort tot het verleden, want het wordt vanaf 2017 uitgefaseerd. Het is straks niet meer mogelijk om voor nieuwe jaren het pensioen in eigen beheer in de bv op te bouwen. Wat u aan pensioen heeft opgebouwd, mag u op drie manieren afwikkelen. De dga met pensioen in eigen beheer staat dus binnenkort voor de keuze: wordt het afkoop, omzetting in de spaarvariant of reguliere afwikkeling?

Het dga-pensioen op de balans van de bv kende vele problemen. Het grote verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van de pensioenrechten speelde hierin de hoofdrol. Hierdoor is pensioen in eigen beheer veel te ingewikkeld geworden en is het vaak niet mogelijk dividenduitkeringen te doen. Daarom wordt het pensioen in eigen beheer uitgefaseerd. U kunt uw opgebouwde pensioen ongewijzigd laten staan en afwikkelen zoals u met de bv heeft afgesproken. Maar er zijn meer mogelijkheden:

Afkoop

De pensioenverplichting mag in 2017, 2018 of 2019 (volledig) worden afgekocht tegen de fiscale waarde op 31 december 2015. De afkoopmogelijkheid heeft een looptijd van drie jaar, maar om een snelle afkoop te stimuleren is de korting in 2017 het hoogst. In 2017 wordt 65,5% van de waarde belast met loon- en inkomstenbelasting. In de jaren daarna is de heffing hoger. Hoe eerder u afkoopt, hoe beter. De afkoopregeling is niet voor iedere bv weggelegd. Ondanks de korting zal in situaties waarin vele jaren pensioen is opgebouwd nog steeds veel loonheffing worden geheven. Deze belasting moet de bv in één keer betalen. Voor de dga en de bv die niet wil of kan afkopen, komt er een alternatief.

Spaarvariant

Bij de spaarvariant mogen eerst de pensioenrechten worden afgestempeld naar de fiscale balanswaarde. Deze fiscale balanswaarde wordt zonder loonheffing en vennootschapsbelasting omgezet in een oudedagsspaarverplichting. Na de omzetting mag er geen opbouw meer plaatsvinden. Voordeel van de omzetting in de spaarvariant is dat het verschil tussen commerciële en fiscale waarde verdwijnt. Dat geeft meer ruimte voor dividenduitkeringen.

Belastingheffing

De oudedagsspaarverplichting wordt pas belast als er wordt uitgekeerd. Als u als dga de pensioenleeftijd bereikt, krijgt u het gespaarde bedrag in 20 jaar in gelijkmatige bedragen
uitbetaald. De uitkeringen worden bij u belast in box 1.

Dga Pensioen in Eigen BeheerWaar u even bij stil moet staan:

  • Bij afkoop en omzetting in de spaarvariant geldt dat uw partner hiermee moet instemmen. Mogelijk is hiervoor compensatie nodig.
  • Voor een pensioenafkoop moet uw bv voldoende middelen hebben. U doet er verstandig aan een voornemen tot afkoop in 2017 mee te laten wegen bij uw investeringsbeslissingen in het vervolg van 2016, omdat u bij afkoop in 2017 de hoogste
    korting krijgt.
  • Afkopen is lang niet altijd fiscaal voordeliger dan het in 20 termijnen afwikkelen van de oudedagsspaarverplichting. Een zorgvuldige fiscale keuze is dus van groot belang.

Meer weten, of vragen  over uw pensioen? Neem gerust contact met ons op!