Wist u dat bedrijven verplicht zijn energie te besparen?

834
energiebesparingsverplichting
⏰ Leestijd: 2 minuten

De overheid wil strenger gaan handhaven op de energiebesparingsverplichting van bedrijven. Welke maatregelen kunt u makkelijk nemen en verdient u snel terug?

Wet milieubeheer

De Wet Milieubeheer is de belangrijkste wet om het milieu te beschermen in Nederland en omvat een reeks verschillende regels waar u als ondernemer mee in aanraking kunt komen. De wet gaat bijvoorbeeld over de milieuvergunningen en milieueffectrapportages.

Bent u dienstverlener met bijvoorbeeld gehuurde kantoorruimte, dan komt u de wet waarschijnlijk niet vaak tegen. Ondernemers die als transporteur of als agrariër werken, kennen de wet waarschijnlijk beter.

Waarom u verplicht energie moet besparen

In de Wet Milieubeheer staat dat bedrijven verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen als die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend of een zogeheten internal rate of return (IRR) van 15 procent opleveren.

De overheid heeft een lijst met mogelijkheden gegeven die soms per bedrijfstak verschillen. Zo wordt bijvoorbeeld voor veel bedrijven geopperd om spouwmuren te isoleren of om de verwarming per ruimte te regelen. Supermarkten kunnen bijvoorbeeld deurtjes voor de koelcellen plaatsen.

Sommige maatregelen zijn makkelijker door te voeren dan andere. Zo wordt ook geadviseerd om het aantal plekken met printers en kopieermachines op een kantoor te verlagen. Al deze apparaten verbruiken in stand-by stand opgeteld veel stroom. Verder wordt gehamerd op energiezuinige elektrische apparaten die voldoen aan de zogeheten ‘Energie Star-specificatie’.

Voor wie geldt de regel?

De regel geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter gas (of aardgasequivalenten wanneer u bijvoorbeeld stadsverwarming gebruikt) verbruikt in een kalenderjaar.

Uitzonderingen

Bedrijven die al vallen onder het Europese CO2-rechtensysteem, glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem of deelnemers aan meerjarenafspraken voor energie-efficiëntie zijn uitgezonderd van de regeling. In de praktijk gaat het vooral over bijvoorbeeld scholen, kantoren, supermarkten en verpleeghuizen.

Er zijn specifieke situaties waarin u bijvoorbeeld uitstel kan krijgen. Zo zijn er bedrijfseconomische redenen. Wanneer u geen krediet kunt krijgen op dit moment, kunt u de maatregelen in fases realiseren.

Is deze wet nieuw?

Nee. De besparingsverplichting bestaat al sinds 1993. De handhaving liet echter te wensen over. Die was namelijk in handen van gemeenten en veel gemeenten wilden de kosten niet maken. Afgelopen december meldde de Sociaal Economische Raad (SER) dat er twintig extra toezichthouders ingezet gaan worden om de wet te handhaven en de overheid heeft zich voorgenomen om meer werk van de handhaving te maken.

Sancties

In het verleden werd de wet niet vaak gehandhaafd waardoor er ook weinig zaken zijn om naar te verwijzen. naar verwachting zullen dit jaar de eerste casussen verschijnen van bedrijven die een sanctie krijgen van de overheid.

De overheid bestuursrechtelijke maatregelen kan nemen zoals een dwangsom. Dit gaat dan naar evenredigheid. Sowieso krijgt een ondernemer altijd de kans om eerst de maatregel alsnog door te voeren. In het uiterste geval kan de overheid overgaan tot strafrechtelijke vervolging, omdat er een economisch delict wordt begaan.

Meer weten of heeft u een andere vraag omtrent uw bedrijf? Neem snel contact met ons op via 0348 – 407 238 of per mail info@lenkzeg.nl.

 

Bron: nu.nl