De Europese verkiezingen: thema’s rond het MKB

517
⏰ Leestijd: 2 minuten

Op 23 mei zijn de Europese verkiezingen. Er spelen veel grote thema’s als het milieu en migratie, maar ook voor ondernemers zijn er belangrijke onderwerpen.

EU heeft veel macht

De EU heeft met meer dan 500 miljoen consumenten en hoge standaarden de macht om eisen te stellen aan nieuwe handelsakkoorden, die beschermen wat ons dierbaar is, maar ondertussen wel handel makkelijker maken. Het VNO-NCW en MKB-Nederland zijn toch kritisch op de EU: zij vinden dat belang van het midden- en kleinbedrijf beter op het Europese netvlies moet komen.

EU-regels

De belangenverenigingen vinden dat de EU moet wegblijven van onderwerpen die het eigen draagvlak ondermijnen. Neem bijvoorbeeld de aanbestedingsgrenzen, die veel hoger zouden kunnen liggen maar waarbij het vooral moet draaien om kwaliteit en kansen voor het MKB. Tegelijk vragen terreinen als klimaat en energie juist om een Europese aanpak; daar maakt Nederland in zijn eentje niks klaar. Nieuwe technologieën die morgen het dagelijks leven bepalen, zoals zelfrijdende auto’s, kunnen ook beter door één EU-regel dan door 28 uiteenlopende nationale voorschriften geregeld worden. Dáár ligt nog altijd hét unique selling point van de EU. De belangenverenigingen verwachten van de EU verder een duidelijk antwoord op hun zorgen: zoals een veel betere handhaving van de interne marktregels en een gelijk speelveld. En beleid dat rekening houdt met hun maat en mogelijkheden.

Werkgelegenheid

Ondernemers en burgers maken zich, volgens de belangenverenigingen, zorgen over de werkgelegenheid als China en de Verenigde Staten het voor het zeggen krijgen in de wereld. Om deze zorgen weg te nemen, zal Europa veel sterker moeten inzetten op technologieontwikkeling zoals kunstmatige intelligentie met behoud van Europese waarden, zoals privacy. Verantwoordelijke (Euro)-parlementariërs, het kabinet, een kundige Europese Commissie en innovatieve ondernemers moeten, volgens VNO-NCW, de handen uit de mouwen steken om dit de komende jaren te helpen realiseren. De eerste stap daarvoor zijn de komende verkiezingen.

Er zijn nogal wat onderwerpen bij de Europese verkiezingen waar het MKB mee te maken heeft. Het zijn grote thema’s waar elk bedrijf weer anders tegenaan kijkt. Het is daarom wellicht verstandig om eens te bekijken wat voor jouw organisatie van belang is.