Giften aftrekbaar zonder notariële akte

1405
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Als u giften doet aan goede doelen kan dat fiscaal op twee manieren. Een gift door middel van een periodieke uitkering of een ‘gewone’ gift. Het verschil zit in de hoogte van aftrekbaarheid. Van een gewone gift is 1% van het inkomen niet aftrekbaar. Als er meer dan 10% van het inkomen aan ‘gewone’ giften wordt gegeven is het meerdere ook niet aftrekbaar.

De periodieke gift is volledig aftrekbaar. Deze periodieke gift moet wel worden vastgelegd in een notariële akte hetgeen voor veel mensen een drempel is. Met ingang van 1 januari 2014 is geen notariële akte meer nodig, maar kan er een onderhandse schenkingsovereenkomst gemaakt worden waarin de schenker zich verplicht om minimaal vijf jaar lang een bedrag te schenken aan een goed doel.

Het goede doel moet wel een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn of een vereniging met minimaal 25 leden. Dus geeft u jaarlijks een vast bedrag aan een bijvoorbeeld een kerkelijke instelling, Rode Kruis of uw sportvereniging? Overweeg dan om dat via een periodieke gift te doen.