‘Jaarverslagen vol met clichéteksten en duurzaamheid, weinig openheid’

819
jaarverslagen
⏰ Leestijd: 2 minuten

Althans, dat blijkt uit het jaarlijkse jaarverslagenonderzoek dat de Hogeschool Leiden heeft gedaan naar de jaarverslagen van de grootste beursgenoteerde bedrijven van Nederland.

De meeste jaarverslagen hullen zich in stilzwijgen over de beleidskeuzes van de organisatie. Wel staat er steeds meer in de jaaroverzichten over wat de onderneming doet op het gebied van duurzaamheid.

Onderzoek Hogeschool Leiden

In het onderzoek van de Hogeschool worden de jaarrapporten van de 75 grootste beursgenoteerde ondernemingen van Nederland vergeleken. De onderzoekers concluderen dat de bedrijven opschrijven wat wettelijk verplicht is, maar zoveel mogelijk de concurrentiegevoelige informatie verzwijgen. Ook beschrijven de bedrijven graag de waarde die zijzelf toevoegen aan de samenleving. De rapportschrijvers blijven vaak steken in clichés en omschrijven daarmee niet waar de organisatie nu écht mee bezig is, aldus de onderzoekers.

Duurzaamheid

Duurzaamheid krijgt in de meeste jaarrapporten steeds meer aandacht. Door integrated reporting (alle verslagen van een onderneming worden geintegreerd, red.), komt duurzaamheid steeds meer in de jaarverslagen naar voren. Dit is een trend die onderzoekssamensteller Piet Hein Coebergh de laatste jaren al vaker waarnam.

Echter, ook bij het onderwerp duurzaamheid zijn de cliches in overvloed aanwezig. Het gegeven dat er wordt gesproken over duurzaamheid betekent volgens de onderzoekers niet dat de bedrijven zichzelf enige verplichting opleggen. Zo noemt meer dan de helft van de verslagen bijvoorbeeld geen standaard over wanneer iets daadwerkelijk duurzaam is. De clichés zijn dan ook in overvloed aanwezig.

Steeds meer transparantie

Jaarverslagen worden steeds transparanter door de stand van de economie. Hoe beter het gaat met de ondernemingen, hoe opener zij kunnen en willen zijn over het reilen en zeilen binnen de bedrijfsmuren.

Hoe groter hoe beter?

Opvallend is dat de bedrijven die volgens de onderzoekers het meest open in hun jaarverslag daar veel pagina’s voor nodig hebben. ABN Amro scoort het hoogste op transparantie (393 pagina’s) en daarna de ING (459 pagina’s). De meerderheid  van de bedrijven is echter zeer gesloten over de beleidskeuzes, wat dus resulteert in kortere verslagen.

Vragen? Neem snel contact met ons op via 0348 – 407 238 of per mail info@lenkzeg.nl.

 

Bron: deondernemer.nl