Koopkracht groeit niet na 2022

436
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Geen positieve berichten over de koopkracht. De economische groei valt in de volgende kabinetsperiode terug naar 1,1 procent per jaar. De koopkracht groeit tussen 2022 en 2025 zelfs helemaal niet. Dit verwacht het Centraal Planbureau (CPB). Onder meer de hervorming van het pensioenstelsel is meegenomen in de berekeningen. 

Beroepsbevolking krimpt

Nu groeit de economie nog met 1,8  procent, wat ook al lager is dan in de afgelopen jaren. Gemiddeld worden Nederlanders ouder, wat betekent dat er minder mensen zijn die het geld verdienen. De beroepsbevolking krimpt dus. De salarissen gaan wel iets omhoog, maar door inflatie, hogere zorg- en pensioenpremies, kortingen op pensioenen en hogere lasten zal de koopkracht niet verder stijgen.

Nog hogere zorgkosten

De toekomstige ouderen hebben ook meer gezondheidszorg nodig. Op de arbeidskrachten die de komende jaren aantreden, wordt daardoor vooral door de zorg een beroep gedaan. Als het niet lukt om nieuwe mensen aan te trekken, dan dreigen er wachtlijsten en mogelijk nog hogere kosten.

Geen geld over

Het rijk hield de afgelopen jaren geld over, maar daaraan komt een eind. Aan het einde van deze kabinetsperiode ontstaat weer een tekort op de begroting en dat houdt de komende jaren aan. Economen speculeren de laatste tijd steeds vaker over een krimp van de economie. Het CPB rekent daar nog niet op, al loopt de groei wel terug.