Minimumtarief voor zzp’ers: een uitkomst of niet?

514
⏰ Leestijd: 2 minuten

Voor het eerst is een cao in werking getreden waarin niet alleen staat wat werknemers verdienen, maar ook wat zzp’ers minimaal moeten krijgen. De architecten hebben de primeur.

150 procent

Zelfstandig architecten die voor een bureau werken, moeten voortaan minstens 150 procent krijgen van het brutoloon dat een werknemer krijgt voor hetzelfde soort werk. Er is voor dit percentage gekozen omdat een zzp’er zelf moet betalen voor zaken als arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen. Het minimumtarief voor zelfstandigen moet concurrentie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden tussen zzp’ers en werknemers voorkomen.

Twijfels

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao algemeen bindend verklaard. Echter, de vakbond van architecten en die van zelfstandigen betwijfelen of deze nieuwe afspraken het gewenste effect gaan hebben. Jasper Kraaijeveld, beleidsmedewerker van de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus (BNA), heeft twijfels bij de afspraak. ”Het gaat om het vastleggen van een goed opdrachtgeverschap. Maar veel zzp’ers in de architectuur zitten al boven het minimum van 150 procent. Deze bepaling is alleen relevant voor de zzp’ers die minder sterk staan en een veel lager tarief krijgen”, stelt hij.

Sceptisch

Roos Wouters van Werkvereniging, een initiatief dat is opgericht om de belangen van ‘modern werkenden’ zoals flexwerkers en zelfstandigen te behartigen, zegt: ”Het is een eerste stap, ook voor andere branches waarin zelfstandigen een hongerloontje krijgen. Dat kan namelijk echt niet.” Maar Wouters is ook behoorlijk sceptisch over de nieuwe cao voor architecten: ,,Het is inderdaad erg belangrijk dat zelfstandigen fatsoenlijk betaald worden. Maar of dit de methode is, dat moet nog blijken.”

Op zoek naar een oplossing

Het kabinet zoekt al langere tijd naar een oplossing om de groeiende groep schijnzelfstandigen te beschermen. In 2021 wordt het minimumtarief van 16 euro ingevoerd. Hiermee hoopt het kabinet  een stap dichterbij de oplossing te komen. Ook hier kunnen vraagtekens geplaatst worden. Kraaijeveld: ”Zzp’ers in de architectuur verdienen gemiddeld een stuk meer door de zwaarte van de functie en het gemiddelde opleidingsniveau. Die 16 euro is daarom niet echt relevant voor architecten.”