Trend: minder schulden en meer stabiliteit voor bedrijven

43
⏰ Leestijd: 2 minuten

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zijn de schulden van  bedrijven tussen 2006 en 2022 gedaald, ondanks de coronacrisis en de energiecrisis. Dit heeft een positieve invloed op de stabiliteit van bedrijven.

Oorzaken

Het CPB noemt twee hoofdoorzaken voor de afgenomen schulden. Ten eerste hebben bedrijven meer winst gemaakt, waardoor ze meer eigen vermogen hebben opgebouwd en beter bestand zijn tegen financiële tegenslagen. Ten tweede hebben bedrijven minder geleend bij banken. Sinds de kredietcrisis moeten banken voldoen aan strengere regelgeving, zoals hogere kapitaalbuffers en strengere witwascontroles. Leningen tot 1 miljoen euro worden vaak geweigerd omdat deze mogelijk te weinig winst opleveren voor banken.

Mogelijke nadelen

Hoewel minder schulden positief lijken, zijn er ook nadelen. Schulden zijn vaak noodzakelijk voor grote investeringen. Als bedrijven geen leningen willen afsluiten voor bijvoorbeeld het aannemen van nieuw personeel of de aanschaf van efficiëntere machines, kan dat innovatie en groei belemmeren. Op de lange termijn kan dit negatief uitpakken voor de Nederlandse economie.

Daling van problematische schulden en faillissementen

Er is een kleine groep bedrijven met problematische schulden. In 2011 was dit 6 procent van alle bedrijven, maar in 2022 is dit gedaald naar 3 procent. Deze groep bestaat voornamelijk uit start-ups. De daling van problematische schulden weerspiegelt zich ook in de afname van het aantal faillissementen.

De invloed van wereldwijde ontwikkelingen op de Nederlandse Economie

De toekomst van de Nederlandse economie hangt af van wereldwijde politieke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de spanningen tussen Rusland en de Europese Unie of de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Nederland is sterk afhankelijk van het buitenland, waardoor sancties en handelsbarrières de economie kunnen schaden. Door globale onzekerheden kunnen ondernemers besluiten minder personeel aan te nemen en minder te investeren.

Toch heeft de Nederlandse economie bewezen veerkrachtig te zijn. De coronacrisis en de energiecrisis zijn goed doorstaan en de verwachting is dat de economie op de lange termijn blijft groeien.