Nieuwe studiefinanciering, alle maatregelen op een rij!

1840
⏰ Leestijd: 2 minuten

De studiefinanciering verandert. Het parlement heeft het Wetsvoorstel studievoorschot aangenomen. Dit betekent dat de studiefinanciering voor studenten aan hbo en universiteit gaat veranderen. Het nieuwe stelsel gaat in vanaf het studiejaar 2015-2016.

Geen verandering voor mbo’ers

De studiefinanciering voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in.

Basisbeurs verdwijnt voor hbo en universiteit

Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs. In plaats hiervan kunnen studenten per maand maximaal € 854,13 lenen. Daarnaast kunnen zij nog € 162,58 per maand lenen voor het collegegeld (studenten die instellingscollegegeld betalen, kunnen tot maximaal € 812,90 lenen voor het collegegeld). Het bedrag van € 854,13 is inclusief een eventuele aanvullende beurs. Kinderen van minder draagkrachtige ouders krijgen een aanvullende beurs van maximaal € 378,-. De aanvullende beurs wordt een gift als de student binnen 10 jaar het diploma haalt.

Deze verandering geldt voor studenten die voor het eerst studiefinanciering krijgen voor een bacheloropleiding of masteropleiding. De nieuwe studiefinanciering is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Er zijn ook maatregelen die niet alleen voor nieuwe studenten, maar voor álle studenten met studiefinanciering gelden.

Valkuilen

Voorlichtingsinstituut Nibud waarschuwt studenten met een vernieuwde geldwijzer. Belangrijkste boodschap: lenen voor je studie is helemaal niet erg, maar doe dat alleen als het écht nodig is. Laat DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) je skivakantie en je stapavonden niet financieren, leen niet extra voor nieuwe gordijnen. Kijk op www.nibud.nl voor de geldwijzer studenten.

Een overzicht van de maatregelen

Vanaf 1 september 2015

  • Basisbeurs wordt lening: De basisbeurs wordt afgeschaft. De student kan het bedrag voortaan lenen bij DUO. Daarmee vervalt ook het verschil tussen uitwonend en thuiswonend: alle studenten krijgen hetzelfde budget. Dit geldt alleen voor nieuwe studenten.
  • De aanvullende beurs wordt hoger: De aanvullende beurs gaat omhoog. Studenten met minder draagkrachtige ouders hebben nu recht op een aanvullende beurs. Vanaf 1 september 2015 wordt de maandelijkse aanvullende beurs ruim € 100,- hoger tot een maximum van € 378,-. Dit geldt voor nieuwe studenten.
  • Bijverdiengrens wordt afgeschaft: Studenten die onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering vallen, mogen vanaf 1 september 2015 onbeperkt bijverdienen. Dit betekent dat de bijverdiengrens in het kalenderjaar 2015 pas ná 1 september mag worden overschreden. Dit geldt voor nieuwe studenten.
  • Kwijtschelding wegens medische omstandigheden: Studenten die door medische omstandigheden studievertraging oplopen, behouden het recht op een jaar extra studiefinanciering. Nieuw is dat ze een kwijtschelding krijgen van maximaal € 1.200,-, als het diploma binnen 10 jaar wordt gehaald na de start van de studie (bachelor of master). Dit geldt voor nieuwe studenten.
  • ‘Vouchers’ voor bijscholing: Studenten die gaan studeren aan hbo of universiteit tussen studiejaar 2015-2016 tot en met 2018-2019 krijgen een voucher voor nascholing of bijscholing bij het behalen van hun diploma. Deze ‘tegoedbon’ bedraagt ongeveer € 2.000,-. Het tegoed kan 5 tot 10 jaar na het halen van het diploma gebruikt worden.

Vanaf 1 januari 2016

  • Meer tijd om af te lossen: De verplichte aflosfase gaat met ingang van 1 januari 2016 van 15 jaar naar 35 jaar. Bovendien hoeft u maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen. Dit is nu maximaal 12%. Dit geldt voor nieuwe studenten.
  • Eenvoudige procedure bij inkomensdaling: Met een inkomensdaling in een recenter inkomensjaar wordt rekening gehouden. De enige voorwaarde is dat het inkomen met ten minste 15% is gedaald. Dit geldt voor alle studenten.
  • Uitbetaling achteraf mogelijk: Achteraf studiefinanciering aanvragen of verhogen wordt mogelijk. Geldt voor iedereen die studiefinanciering krijgt.