Wijzigingen hypotheeknormen op een rij

990
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Vanaf januari 2015 zijn de financieringslastpercentages voor hypotheken gemiddeld genomen lager dan vorig jaar. Voor inkomens tot € 28.000 liggen de percentages 3% tot 6,5% lager. Voor de inkomens daarboven liggen de percentages ongeveer 0,5% tot 3% lager. Gemiddeld kunnen Nederlanders 5% minder lenen in 2015. Ook is op 1 juli de NHG-grens verlaagd naar € 245.000.

Het Nibud stelt jaarlijks de hypotheeknormen vast. Aan de hand van financieringslastpercentages bepalen ze welk deel van het inkomen gebruikt mag worden voor de hypotheek. Het doel hierbij is de betaalbaarheid de hypotheek te waarborgen, voor nu en in de toekomst. Voor 2015 houdt het Nibud rekening met een daling van de koopkracht voor sommige inkomensgroepen en de lage hypotheekrente van dit moment. Om overkreditering te voorkomen zijn de hypotheeknormen aangescherpt. Het Nibud houdt bij het bepalen van de hypotheeknormen rekening met de koopkracht van huishoudens en met de hypotheekrente. De daling van de gemiddelde hypotheekrente speelt een rol bij wat er kan worden geleend.

Dit jaar is de rente van een hypotheek waarvan de rente 10 jaar vaststaat, gedaald van rond de 4,25% naar rond de 3,25%. Bij een lage rente kan er in principe meer geleend worden. De lagere rente zorgt er echter voor dat er minder hypotheekrente kan worden afgetrokken waardoor de leencapaciteit beperkt wordt. Bij de nieuwe berekening wordt rekening gehouden met mogelijke persoonlijk onvermijdbare uitgaven, zoals kinderen. Het Nibud heeft een extra buffer ingesteld omdat gebleken is dat er veel situaties mogelijk zijn waarbij er hogere persoonlijk onvermijdbare uitgaven zijn te verwachten. Hogere inkomens hebben meer ruimte in hun budget om dit te betalen. Lagere inkomens niet.