Prinsjesdag 2016: wat betekent dit voor u als ondernemer?

1029
prinsjesdag-2016
⏰ Leestijd: 2 minuten

Traditiegetrouw is tijdens ‘Prinsjesdag’ de troonrede voorgelezen en zijn de Miljoenennota en het Belastingplan 2017 gepresenteerd. De belangrijkste voorgenomen wijzigingen voor 2017 uit het belastingplan en eerdere besluiten hebben we voor u samengevat.

Vennootschapsbelasting

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt in stappen verlengd. In 2018 zal volgens het voorstel de eerste schijf van 20% worden verlengd met € 50.000 tot € 250.000. In 2020 wordt deze dan verder verlengd tot € 300.000 en in 2021 tot € 350.000.

Btw

Er zijn twee belangrijkste maatregelen op het gebied van de btw.

  1. Vereenvoudiging van de teruggave btw bij niet betaalde facturen.
  2. Verruiming van het begrip bouwterrein. Onder ‘bouwterrein’ wordt per 1 januari 2017 verstaan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen.

Pensioen in eigen beheer

Het moet voor ondernemers makkelijker worden om op een fiscaal aantrekkelijke manier afscheid te nemen van het pensioen in eigen beheer (PEB). De pensioenregeling voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) is nu te complex en vergt veel administratie. Ook zorgt de zogenoemde dividendklem ervoor dat geld in het eigen bedrijf blijft vastzitten.

In de brief eerder aan de Tweede Kamer gaf staatssecretaris van Financiën Wiebes al duidelijkheid over PEB. Zijn langverwachte wetsvoorstel voor het uitfaseren van PEB is nu gepresenteerd. De wet uitfasering PEB komt overeen met de plannen van de Staatssecretaris uit de brief en betekent geen verdere opbouw meer van PEB vanaf 2017.

Niet alleen de toekomstige opbouw van pensioen is afgeschaft. Het wetsvoorstel bevat ook drie varianten voor de reeds opgebouwde pensioenrechten in eigen beheer. Iedereen met PEB moet kiezen wat er met zijn opgebouwde pensioen moet gebeuren. Er zijn 3 opties:

  1. Afkopen
  2. Oudedagsverplichting
  3. Voortzetten zonder opbouw

Innovatie stimuleren

Het kabinet wil innovatieve en snelgroeiende bedrijven stimuleren. Vanaf 2017 komt er extra budget voor onderzoek en ontwikkeling via de WBSO beschikbaar. Om ondernemers fiscaal te stimuleren om te innoveren is de innovatiebox opgezet. Alle winsten die voortkomen vanuit die innovatie worden belast tegen een lager tarief, namelijk slechts 5%. Het loont dus voor innoverende ondernemers zeer de moeite om te bekijken of ze kunnen voldoen aan de gestelde regels. Ook startende bedrijven die doorgroeien krijgen bijzondere aandacht.

Box 3 (was al aangenomen in belastingplan 2016 maar treedt in werking per 1 januari 2017)

Ondanks dat in de afgelopen jaren de rente op spaargelden steeds meer is gedaald, is de heffing over spaargelden in box 3 onveranderd gebleven, namelijk 1,2% (4% verondersteld rendement x 30% tarief). Veel belastingplichtigen betalen hierdoor zelfs meer belasting in box 3 dan zij aan rente ontvangen! Het belastbaar vermogen zal tegen een verschillend tarief worden belast conform onderstaande tabel. Voor kleinere vermogens (lager dan € 75.000) wordt de belasting in box 3 met ingang van 1 januari 2017 verlaagd. Maar voor grotere vermogens gaat het tarief omhoog!

Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 1,63% (was 4%) Percentage 5,5% (was 4%)
1 Tot en met € 75.000 67% 33%
2 Van € 75.001 tot en met
€ 975.000
21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0% 100%

Auto van de zaak

Elektrisch rijden zal nog iets meer gestimuleerd worden door een lager tarief voor de geleverde elektriciteit aan laadpalen.

Tot slot

Nu maar afwachten wat er overblijft van de plannen gedurende de parlementaire behandeling… De ervaring leert dat de plannen pas definitief zijn als ze definitief zijn.

Wilt u meer weten over wat voor u de gevolgen zijn van het Belastingplan 2017? Neem contact met ons op en wij lichten het graag toe.