Zzp’er mag huur aftrekken van winst

1007
⏰ Leestijd: 2 minuten

Ondernemers die vanuit een huurwoning werken, mogen de huur volledig aftrekken van hun winst. Dat heeft de Hoge Raad besloten. Zzp’ers met een koopwoning hebben minder geluk: alleen onder strikte voorwaarden – denk aan een zelfstandige ruimte met eigen opgang en sanitair, die je aan derden zou kunnen verhuren – is dit mogelijk.

In een zaak van een zzp’er in de bouw die in 2010 de huur van zijn woning had opgevoerd als bedrijfskosten, heeft de Hoge Raad bepaald dat het huurrecht is aan te merken als zakelijk recht en daarmee aftrekbaar wordt van de winst.

Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem en Nood-Nederland oordeelde eerder al in dezelfde lijn. Alleen in Den Haag waren de rechters het vorig jaar niet eens met de optie om de huur te verrekenen met de winst van een zzp’er. De Hoge Raad heeft aan deze tegenspraak een einde gemaakt.

Meer dan 10 procent

In navolging van de uitspraak heeft de fiscus zijn ‘rekenhulp werkruimte’ al aangepast: wie een woning huurt en voor meer dan 10 procent (van de oppervlakte) gebruikt voor zijn onderneming, komt in aanmerking voor aftrek van de huur (plus de vaste lasten naar rato van het zakelijk gebruik).

U kan wel slechts één keer de keuze maken om het huurrecht tot het ondernemingsvermogen te rekenen: bij de start van de onderneming of de aanvang van de huur. De bijtelling voor privégebruik bestaat dan uit een vast percentage (meestal 1,8 procent) van de WOZ-waarde: het ‘woningforfait’. De eventuele huurtoeslag reken je dan ook tot je winst.

Terugwerkende kracht

Zzp’ers die nog aangifte moeten doen of waarbij de aangifte nog loopt kunnen alsnog de huurkosten opvoeren omdat de uitspraak met terugwerkende kracht geldt. Dat kan veel geld opleveren. De betreffende ondernemer waarover de Hoge Raad de uitspraak deed, had €9.835 huur van zijn winst afgetrokken en € 2.700 als onttrekking wegens privégebruik bijgeteld. Dat is toch een leuke meevaller.