Prinsjesdagbesluiten

1570
⏰ Leestijd: 2 minuten

Onlangs was het weer zover, de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. We hoorden aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Voor ondernemers zal er in 2015 niet veel veranderen. Geen lastenverzwaring maar ook geen verlichting. Pas in 2016 en 2017 biedt het kabinet Rutte II waarschijnlijk lastenverlichting voor ondernemers. Welke beslissingen hebben invloed op ondernemers? Hieronder een overzicht.

De zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt beperkt. Er vindt een versobering plaats voor een bedrag van € 300 miljoen in 2015. Hierdoor komt er meer evenwicht in de belastingheffing tussen ondernemers en werknemers.

Werkkostenregeling definitief
De werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2015 verplicht. Het staat werkgevers niet meer vrij te kiezen tussen de ‘oude’ regels voor vrije vergoedingen en de WKR. In de nieuwe regeling krijgen bedrijven naast enkele specifieke onbelaste vergoedingen een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom.

Gebruikelijk loon DGA wijzigt
In 2015 wordt de gebruikelijkloonregeling aangepast. Deze regeling bepaalt op welk bedrag het loon van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) minimaal moet worden gesteld. Daarbij wordt de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ ingevoerd. Hiermee wordt het loon bedoeld dat minimaal gesteld wordt op het hoogste loon van de overige medewerkers. De doelmatigheidsmarge van 30% wordt aangepast naar 25%, maar er geldt wel een overgangsregeling voor lopende afspraken tussen DGA’s en de Belastingdienst.

Versneld afbouwen algemene heffingskorting
Woont u het hele jaar in Nederland en bent u belastingplichtig, dan heeft u recht op de algemene heffingskorting. Dit geldt ook als één van de partners geen of weinig inkomen heeft en de andere partner genoeg inkomen heeft en hiervoor voldoende belasting betaalt. De regeling wordt al sinds 2009 afgebouwd en in 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. Daarbij wordt de algemene heffingskorting met ingang van dit jaar inkomensafhankelijk gemaakt. Dit zal met name nadelige gevolgen hebben voor de hogere inkomens. Vanaf 2015 wordt dit verder aangescherpt.

Wet aanpak schijnconstructies
Om ontduiking van het wettelijk minimumloon (WML) effectiever te kunnen bestrijden mag het salaris per 1 januari 2015 niet meer volledig contant uitbetaald worden. Het salarisgedeelte moet gelijk zijn aan het WML en giraal overgemaakt worden. Ook mogen werkgevers geen verrekeningen, zoals huisvesting of ziektekostenpremies, met het WML meer toepassen. Het kabinet is inmiddels akkoord gegaan met het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) en het voorstel is naar de Raad van State gestuurd voor advies.

Wilt u meer weten over de aankomende veranderingen aan de hand van de Prinsjesdagbesluiten? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies.