Vanaf 2019 vervalt uw minipensioen

868
minipensioen
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Heeft u nog recht op een minipensioen? 

Wat is een minipensioen?

Vanaf 2019 mogen pensioenfondsen minipensioentjes laten vervallen. Het gaat daarbij om pensioenen die niet meer zijn dan twee euro per jaar.

Honderdduizenden minipensioentjes

Mini-pensioentjes komen steeds vaker voor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft er honderdduizenden geteld. De Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging, die moet voorkomen dat mensen die vaak van baan veranderen tekortkomen als ze met pensioen zijn. Ook moet de nieuwe wet pensioenfondsen administratiekosten schelen.

Meerdere kleine pensioentjes

Mensen die vaak van baan wisselen, bouwen meerdere kleine pensioentjes op bij verscheidene fondsen en verzekeraars. Die hebben nu nog het recht minipensioenen af te kopen. Daardoor heeft een werknemer even wat extra geld in de portemonnee, maar blijft hij zitten met een kleinere oudedagsvoorziening. De nieuwe wet vervangt het afkooprecht door het recht kleine pensioenpotjes samen te voegen. Wel mogen fondsen, als ze vijf keer tevergeefs hebben geprobeerd kleine potjes samen te voegen, na vijf jaar alsnog tot afkoop overgaan.

1 januari 2019

Pensioenfondsen kunnen de kleinste pensioenen, van minder dan twee euro per jaar, straks dus laten vervallen. Daarvan zijn er meer dan tweehonderdduizend, maar veel mensen weten niet van hun bestaan. Mensen die een heel klein pensioen willen behouden, moeten vóór 1 januari 2019 contact opnemen met hun pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar) om te vragen naar de mogelijkheden, zoals storten op de bankrekening. Via mijnpensioenoverzicht.nl kunt u nagaan of u ergens een heel klein pensioen heeft opgebouwd.

Meer weten? Neem contact met ons op.