Vermogensrendementsheffing (box 3 heffing)

1209
⏰ Leestijd: 2 minuten

De hoge belastingheffing op spaargeld blijft de gemoederen bezig houden. Als gevolg van de extreem lage rente gevolgd door een belastingheffing van 1,2% op het vermogen kost spaargeld geld. Laten we dan nog maar niet spreken over de inflatie.

De staatsecretaris heeft desalniettemin aangegeven dat de heffing niet buitensporig hoog is. Ook ons hoogste rechtsorgaan de Hoge Raad heeft zich over de kwestie gebogen en kwam tot dezelfde conclusie. In 2017 gaat de belastingheffing op de schop. Kleinere spaarvermogens (onder de € 75.000) worden lager belast, daarentegen gaan grotere vermogens nog meer kosten dan nu. Al met al zal de maatschappelijke onrust alleen maar toenemen.

Is er wat aan te doen?

Dat is een kwestie van zoeken naar alternatieven, waarbij altijd in gedachten moet worden gehouden: ‘hoeveel risico wil en kan ik lopen’ en ‘de beschikbaarheid van de liquiditeit’. Spaargeld levert dan wel niets op maar er is wel geld beschikbaar. Als het geld alleen maar in onroerend goed zit is het moeilijk een brood te kopen bij een supermarkt.

Voorbeelden van meer rendement

  • Onroerend goed kopen met het oogmerk om te gaan verhuren
  • Geld beleggingen in aandelen / opties
  • Geld beleggen in ondernemingen door bijvoorbeeld crowdfunding

Andere alternatieven voor uw spaargeld

Aflossen op uw eigen woning

Een mogelijkheid is om uw spaargeld te gebruiken om uw huis sneller af te lossen. U betaalt geen vermogensrendementsheffing als u uw geld in uw huis stopt en u betaalt natuurlijk minder rente op uw hypotheek. De hypotheekrente die u betaalt, ligt waarschijnlijk hoger dan de spaarrente die u ontvangt. Tot slot speelt ook de hypotheekrenteaftrek in box 1 indirect een rol. De hoogte hiervan wordt namelijk bepaald door de hypotheekrente (let op de boeterente bij aflossing).

Geld stoppen in eigen onderneming

Als geld wordt gestort in de eigen onderneming om bijvoorbeeld een zakelijke lening af te lossen dan ‘verplaatst’ het kapitaal van box 3 naar box 1.

Kapitaalstorting in eigen of nieuw op te richten bv

Als geld wordt gestort in een eigen bv en wordt aangemerkt als kapitaalstorting op aandelen dan ‘verplaatst’ het kapitaal van box 3 naar box 2.

Als stille vennoot optreden in commanditaire vennootschap

Door als stille vennoot geld in te brengen in een onderneming wordt u gezien als ondernemer. Het kapitaal is dus niet belast in box 3 maar in box 1.

Lenen aan uw bv

Als u als dga privégeld uitleent aan uw bv, wordt de rente belast in box 1. Het tarief in box 1 kan oplopen tot 52%. Door de zogenaamde ‘terbeschikkingstellingsvrijstelling’ blijft 12% van de ontvangen rente onbelast. Hiermee komt de maximale belastingdruk op circa 45,8% uit. De bv kan de betaalde rente aftrekken. Voor zover de bv meer rendement op het vermogen maakt dan de aan u verschuldigde rente, wordt dat meerdere belast.