Versoepeld uitstelbeleid voor ondernemers

1267
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Belastingaangifte vrouwHet kan makkelijk voorkomen dat u als ondernemer net iets meer tijd nodig heeft voor de betaling van belastingschulden. Daarom heeft de Belastingdienst besloten om met ingang van 1 januari 2013 sneller uitstel van betaling van belastingschulden toe te kennen aan ondernemers. U kunt zogenoemd kort telefonisch uitstel aanvragen voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag.

Om het kort telefonisch uitstel te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Het moet gaan om een definitieve belastingaanslag of om een voorlopige aanslag die na 31 oktober van het betreffende belastingjaar is opgelegd. Voor een toeslagschuld kunt u geen kort telefonisch uitstel krijgen.
  2. Uw totale openstaande belastingschuld bedraagt minder dan € 20.000. Voor de bepaling van dit bedrag telt een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft verkregen in verband met een bezwaarprocedure niet mee.
  3. U heeft geen openstaande belastingschulden waarvoor dwangbevelen zijn betekend.
  4. In de openstaande schulden is geen vergrijpboete opgenomen.
  5. U heeft de afgelopen twee tijdvakken uw aangiften omzetbelasting en loonheffing op tijd gedaan.
  6. Vraagt u kort telefonisch uitstel voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting? Dan geldt de voorwaarde dat u de afgelopen twee belastingjaren uw aangiften hiervoor op tijd moet hebben gedaan.