Zwangerschapsuitkering over periode 7 mei 2005 tot 4 juni 2008 toch mogelijk?

1570
WAZ
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Vrouwelijke zelfstandigen en beroepsbeoefenaren hadden op grond van de Waz (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De Waz werd echter afgeschaft op 1 augustus 2004.

Vond de bevalling voor 7 mei 2005 plaats dan werd geacht dat de zwangerschap al op 1 augustus 2004 bestond en kon men nog in aanmerking komen voor een uitkering. In de overgangsperiode van 7 mei 2005 tot 4 juni 2008 bestond er geen recht op uitkering.

Achtergesteld

Volgens het VN-Vrouwenverdrag heeft Nederland de zelfstandigen in deze periode achtergesteld in vergelijking met vrouwen die in loondienst werken. De rechtbank van Midden-Nederland heeft kortgeleden de uitspraak gedaan dat vrouwen die tussen 2004 en 2008 zelfstandige en zwanger waren, alsnog recht hebben op een zwangerschapsuitkering.

Hoger beroep

Het UWV is het niet eens met deze uitspraak, en heeft hoger beroep aangetekend bij de Centrale Raad voor Beroep (CRvB). Als de CRvB in hoger beroep beslist dat de zelfstandigen alsnog recht hebben op een uitkering, dan kunnen zij deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen.