Moet de werkgever doorbetalen bij corona-quarantaine?

1280
⏰ Leestijd: 2 minuten

Het aantal coronavirus-besmettingen in Nederland loopt op. In Noord-Brabant wordt gehoor gegeven aan de oproep zoveel mogelijk thuis te werken. Als werknemers vanwege het coronavirus in quarantaine moeten, wie betaalt dan de kosten? 

Krijg je nog salaris als je in quarantaine zit?

Als de werknemer ziek is, gelden de normale regels, zowel in binnen- als buitenland. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in het algemeen gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders. Dit geldt ook voor een werknemer die in zijn vakantieland in quarantaine moet blijven. Deze quarantaineperiode gaat in principe niet van zijn vakantiedagen af. De enige uitzondering is als de werkgever kan bewijzen dat dit in de risicosfeer van de werknemer ligt. Echter, dit zal lastig te bewijzen zijn.

Calamiteitenverlof

Niet alleen op het werk, ook op scholen kunnen problemen zich voordoen. Scholen kunnen beslissen om tijdelijk te sluiten vanwege besmettingsgevaar. Het kan voor de werknemer lastig zijn om opvang te vinden voor de kinderen. De werknemer kan dan eventueel recht hebben op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. De werkgever betaalt het loon door tijdens het verlof. Dit duurt zo kort mogelijk, uiterlijk totdat de werknemer opvang geregeld heeft. Heeft de werknemer langer verlof nodig, dan kan hij in overleg met de werkgever vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen.

Niet naar werk willen

Er zijn gevallen bekend waarbij werknemers niet op hun werk willen komen, omdat ze bang zijn door klanten of collega’s te worden besmet. Als werknemers niet op hun werk willen komen, zonder dat de werkgever daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. De werknemer kan dan de loonbetaling stopzetten. Uiteraard is een waarschuwing voor de consequenties op zijn plaats als er sprake is van werkweigering.