Inloggen bij de Belastingdienst met sms-controle of via de app

188
Inloggen
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Vanaf 1 oktober 2022 is de manier van inloggen bij de Belastingdienst veranderd. Om de persoonlijke gegevens van burgers nog beter te beschermen is een extra beveiliging toegevoegd. Inloggen gaat niet meer met gebruikersnaam en wachtwoord (DigiD Basis), maar via sms-controle of de DigiD app. Voor Toeslagen wordt per 1 januari 2023 ook de extra beveiliging toegevoegd.

Sms-controle of DigiD app

Ondernemers die nu nog inloggen met DigiD Basis kunnen overschakelen naar de DigiD app of sms-controle toevoegen aan hun gebruikersnaam en wachtwoord. Deze sms-controle is zowel op mobiele als vaste telefoon bruikbaar. Ook is het mogelijk om een helper te machtigen voor het afhandelen van de belastingdienstzaken via DigiD Machtigen. Daarnaast blijft het mogelijk om belastingzaken te regelen op papier.

Burgers worden gedurende de lopende aangifteperiode op de hoogte gebracht van de verandering. Via het DigiD inlogscherm worden zij hierop geattendeerd wanneer zij inloggen bij de Belastingdienst. Hen wordt aangeraden om direct de DigiD app te downloaden of sms-controle in te stellen. Momenteel zijn er nog zo’n 150.000 mensen die nog niet over een hoger inlogniveau beschikken dan DigiD Basis.