Prinsjesdag 2015: de wijzigingen voor ondernemers

1011
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Traditiegetrouw wordt tijdens Prinsjesdag de troonrede voorgelezen en worden de miljoenennota en het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Wij geven u een overzicht van de voorgestelde maatregelen die betrekking hebben op ondernemers.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen: 

– De twee fiscale regelingen die onderzoek en ontwikkeling moeten stimuleren, de RDA en de WBSO, worden in 2016 samengevoegd.  Dit maakt de aanvraag van fiscale voordelen voor innovatieve en startende partijen eenvoudiger.Bovendien wordt het budget hiervoor verhoogd met 100 miljoen euro volgend jaar en vanaf 2017 met 115 miljoen euro.

– Er komt bovendien een durfkapitaalregeling voor het mkb en startups, die het fiscaal aantrekkelijk moet maken voor private investeerders om geld te lenen. Hiervoor wordt vanaf 1 januari 2017 50 miljoen euro vrijgemaakt. De regeling geldt niet alleen voor directe investeringen door bijvoorbeeld familie of vrienden in een startende onderneming, maar ook voor investeringen via intermediaire fondsen.

– Er wordt een online financieringswijzer gelanceerd die het voor ondernemers makkelijker moet maken om te bekijken welke financieringsopties het meest bij hen passen.

– Er komt een loonkostensubsidie, het zogenoemde lage inkomensvoordeel (LIV). Dit is een korting op de werkgeversbijdragen voor bedrijven die laagbetaalde of laaggeschoolde mensen in dienst nemen. Dit moet extra banen gaan opleveren. Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal 2.000 euro per jaar voor elke werknemer die rond het minimumloon zit.

– Het kraamverlof voor partners wordt uitgebreid van twee naar vijf betaalde dagen. Hier profiteren ongeveer 165.000 partners per jaar van.

– Het kabinet wil de regeldruk terugdringen om het ondernemen makkelijker te maken. Daar werd dit jaar al 1,35 miljard euro voor uitgetrokken, dit bedrag zal in 2016 verder toenemen tot ongeveer 2 miljard euro.

– De lasten op arbeid worden met 5 miljard euro verlaagd, waardoor arbeid goedkoper wordt voor de werkgever en de werknemer meer overhoudt.

Bron: Nu.nl