Update: staatssecretaris heldert misverstand rondom PEB op

799
misverstand
⏰ Leestijd: 2 minuten

Afgelopen week werd duidelijk dat veel ondernemers en dga’s toch niet de juiste informatie hebben omtrent de afschaffing van het PEB (pensioen in eigen beheer). Staatssecretaris Wiebes probeert het misverstand op te helderen in een brief. Wij hebben een update voor u.

Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, heeft in antwoord op Kamervragen van Steven van Weyenberg (D66) een brief geschreven, waarin hij aangeeft dat de dga tot en met 31 december 2019 de tijd heeft om een beslissing te nemen over de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraak. Bij veel dga’s leefde het idee dat die beslissing al voor 1 juli 2017 genomen moest worden. Wiebes noemde dat in zijn brief een “hardnekkig misverstand.”

Misverstand ontstaan

Wiebes schrijft verder dat hij het betreurt dat er verwarring is ontstaan over de deadlines. “Helaas wordt de laatste tijd ook in krantenberichten deze datum (1 juli) ten onrechte als deadline voor deze keuze genoemd. Het enige dat vóór 1 juli 2017 moet worden geregeld is het stopzetten van de huidige opbouw van het pensioen in eigen beheer (PEB)”, schrijft Wiebes. “Met het stopzetten is het PEB vanaf dat moment bevroren. Vervolgens heeft de dga tot en met 31 december 2019 de tijd om een beslissing te nemen over de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraak.”

30 juni 2017

Wanneer is 30 juni dan wel een harde deadline? Alleen bij een gesplitste pensioentoezegging, waarbij een deel van het toegezegde pensioen is ondergebracht in een pensioenpolis bij een verzekeraar en de dga het daar opgebouwde kapitaal wil overdragen naar zijn eigen bv in het kader van een overgang van de bijbehorende verplichting. In dat geval dient er uiterlijk 30 juni 2017 een verzoek door de verzekeringsmaatschappij ontvangen zijn om deze waardeoverdracht te doen.

Hooguit drie documenten

Het gaat dus uiteindelijk om hooguit drie documenten: de vastlegging van de overeenkomst tussen de besloten vennootschap (bv) en de dga dat de pensioenopbouw in eigen beheer uiterlijk 30 juni 2017 wordt stopgezet. Dat kan middels een addendum op de pensioenbrief. De andere documenten zijn de bekrachtiging van deze afspraak in de notulen van de aandeelhoudersvergadering en – voor zover van toepassing – een verzoek aan de verzekeringsmaatschappij.

Niet op de hoogte

Volgens een onderzoek van MKB Belangen en Stichting ZZP Nederland, heeft 35 procent van de ondernemers geen weet van de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Volgens Wiebes is door de Belastingdienst echter aan elke dga of aangewezen dienstverlener de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 digitaal beschikbaar gesteld, met daarin ook uitvoerige informatie over de afschaffing van het PEB. Daarnaast wijst Wiebes erop dat er via allerlei andere kanalen is gecommuniceerd. “De meeste dga’s hebben een accountant. Aangezien op een PEB specifieke fiscale wetgeving van toepassing is, is de verwachting dat zij hun accountant, fiscaal dienstverlener of pensioenadviseur inschakelen. Van deze beroepsgroepen mag worden verwacht dat zij ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van wijzigingen in fiscale regelgeving en ook dat zij – indien de dga geen contact met hen opneemt – zelf contact opnemen met de dga om hen te informeren en adviseren over de uitfasering van het PEB.” aldus Wiebes.

Ondanks alle inspanningen van de Belastingdienst heeft Wiebes de fiscus gevraagd om nogmaals een herinnering aan de dga’s en hun dienstverleners te sturen, schrijft hij in zijn brief.

Heeft u vragen over uw pensioen in eigen beheer, of een andere financiele situatie waar u advies over wil? Neem snel contact met ons op!

Bron: amweb.nl