Verkorting deponeringstermijn jaarrekening vanaf boekjaar 2016 voor BV’s

1202
jaarrekening
⏰ Leestijd: 2 minuten

Razend druk deze periode bij ons op kantoor! Natuurlijk is eindejaar altijd een drukke periode bij Lekkerker&Keijzer, maar dit jaar is het extra pittig vanwege de nieuwe termijn voor het deponeren van de jaarrekening. Heeft u alle zaken al op orde?

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

Alle vennootschappen in Nederland moeten een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Met deze wet wordt de deponeringstermijn voor publicatie van de jaarstukken verkort. Deze wijziging geldt voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen.

Uitsteltermijn opmaken jaarrekening verkort

Door de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de uitsteltermijn voor het opmaken van de jaarrekening verkort. Per 1 januari 2016 gelden voor boekjaren die op of na die dag aanvangen daarom kortere termijnen. Het bestuur moet nog steeds binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening opmaken. De algemene vergadering kan het bestuur hiervoor uitstel verlenen van maximaal vijf maanden. De algemene vergadering moet binnen twee maanden de jaarrekening vaststellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Begin November 2017

De jaarrekening moet dus vanaf boekjaar 2016 binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar worden gedeponeerd.

jaarrekening

Gevolgen van niet tijdig deponeren

Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening kan namelijk grote gevolgen hebben. Het is niet alleen een economisch delict, maar het kan ook lijden tot bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement.

Statuten

In veel statuten staan nog de termijnen van het oude regime genoemd. Let erop dat deze termijnen vanaf boekjaar 2016 niet langer van toepassing zijn. Een goede reden om uw statuten nog eens te laten nakijken en te actualiseren!

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan snel contact met ons op via 0348 – 407 238 of per mail info@lenkzeg.nl.